BOSAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000125927
Numer REGON: 471639562
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264751/20/178]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP4716395622002-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI nr w rejestrze 65452002-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-08-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica PIOTRKOWSKA nr domu 270 kod pocztowy 90-361 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2012-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 10 PAŹDZIERNIKA 1997 ROKU, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. ELEKTORALNA 11 M. 7, REP. 4789/97, ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM TEJ SAMEJ NOTARIUSZ Z DNIA 18 LISTOPADA 1997 R. W ZAKRESIE § 5.7.(10) I § 6.2002-08-05 do dziś
2(REP. A 5359/97). UCHWAŁAMI ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 2 I NR 3 Z DNIA 20 GRUDNIA 2001 R., ZAPROTOKOŁOWANYMI PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARKA WATRAKIEWICZA ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE (REPERTORIUM A NR 14274/2001) ZMIENIONO § 2.1., § 2.9., § 2.2., § 5.8., § 5.9., § 5.15., § 6.3., § 9.2., § 5.12., § 6.5. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ DODANO § 6.6. WYMIENIONĄ WYŻEJ UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 3 Z DNIA 20 GRUDNIA 2001 R. ZMIENIONĄ W ZAKRESIE PKT A UCHWAŁĄ NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22 LIPCA 2002 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ TEGO SAMEGO ASESORA NOTARIALNEGO (REPERTORIUM A NR 11235/2002) ZMIENIONO § 1.6. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2002-08-05 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2004 R., REP. A NR 5723/2004, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 122 -NOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2004-11-25 do dziś
4AKT NOT. Z DNIA 13.11.2015 R. NOT. PRZEMYSŁAW MILO, KN W ŁODZI REP. A NR 5745/2015- ZMIANA § 1 UST.1.62016-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSAL NEDERLAND B.V.2004-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4500 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250.000 ZŁOTYCH2004-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-08-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2250000,00 PLN2004-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11500000,00 PLN2004-11-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO2002-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOS2019-02-22 do dziś
2. ImionaKAREL2019-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE WIT2019-02-22 do dziś
2. ImionaRENÉ BASTIEN2019-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-22 do dziś
36. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIEWICZ2002-08-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2002-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAM2002-08-05 do dziś
2. ImionaARNOLDUS2002-08-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPNIAK2005-07-26 do dziś
2. ImionaSZYMON PIOTR2005-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-07-26 do dziś
21. NazwiskoBIELAK2005-07-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KAROLINA2005-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-07-26 do dziś
31. NazwiskoDĄBEK2016-02-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-02-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy124 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2016-02-25 do dziś
224 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA2016-02-25 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2016-02-25 do dziś
425 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2016-02-25 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-25 do dziś
628 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2016-02-25 do dziś
728 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2016-02-25 do dziś
828 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-25 do dziś
928 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2016-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 11.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-12-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.20022003-09-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-16 do dziś
5data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
6data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-17 do dziś
8data złożenia 17.03.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-25 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
10data złożenia 10.10.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-11-23 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-30 do dziś
12data złożenia 30.08.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
13data złożenia 01.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
14data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
15data złożenia 29.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-29 do dziś
16data złożenia 29.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-29 do dziś
17data złożenia 15.02.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-15 do dziś
18data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-03 do dziś
19data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-17 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-11-23 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-30 do dziś
701.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
1001.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20172019-02-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-16 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-17 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-25 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-11-23 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-30 do dziś
1001.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-29 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów