APTEKI „CENTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000125828
Numer REGON: 251538920
Numer NIP: 9680828138
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514279/23/753]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP2515389202003-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI „CENTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISKI gmina MYCIELIN miejscowość KORZENIEW2021-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KORZENIEW nr domu 116 kod pocztowy 62-831 poczta KORZENIEW kraj POLSKA 2021-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.07.2002 R. -REP. A NR 1967/2002, NOTARIUSZ DANUTA KASPERUK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU.2002-08-06 do dziś
209.07.2021 R., REP. A NR 1445/2021, NOTARIUSZ WIKTORIA KOLAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, ZMIENIONO §3.2021-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLAS2003-07-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2003-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2003-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2021-12-20 do dziś
2. ImionaIWONA2021-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport134500,00 PLN2002-08-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2002-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2002-08-06 do dziś
2. ImionaIWONA2002-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU.2002-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-08-06 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 02.10.2002 -31.12.2003 data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 02.10.2002 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 02.10.2002 -31.12.20032004-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
3data złożenia 27.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
4data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-23 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
15data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
16data złożenia 14.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
17data złożenia 29.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
18data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
19data złożenia 02.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
20data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów