BOTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000125732
Numer REGON: 002409495
Numer NIP: 5470169182
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-05-13
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/4219/22/424]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0024094952002-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 12102002-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2019-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica WAPIENICKA nr domu 24 kod pocztowy 43-382 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2020-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ MAZAŃCOWICE2013-10-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina JASIENICA miejscowość MAZAŃCOWICE2013-10-25 do dziś
3. Adresmiejscowość MAZAŃCOWICE nr domu 963 kod pocztowy 43-391 poczta MAZAŃCOWICE kraj POLSKA 2013-10-25 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.05.1990 R. SPORZĄDZONY W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W ŚWIDNICY PRZED NOTARIUSZEM MGR KRYSTYNĄ PISARSKĄ ZA NUMEREM REP. A NR 757/1990, REP. A NR 12646/90 PBN, B-B 28.09.1990 -AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2002 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19, PRZED NOTARIUSZEM MGR OLGĄ MAŁACHWIEJ ZA NUMEREM REP. A NR 1338/2002 UCHYLA SIĘ TREŚĆ PAR. 1-20 UMOWY SPÓŁKI I NADAJE SIĘ IM NOWE BRZMIENIE2002-08-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.12.2003 R. REP. A NR 6496/2003 -KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PROWADZONA PRZEZ NOTARIUSZA MGR OLGĘ MAŁACHWIEJ -UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-03-26 do dziś
331.03.2014 R., REP. A NR 2645/2014, NOT. MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŻYWCU, UL. RYNEK 1, 34-300 ŻYWIEC PAR. 2 - ZMIANA2014-04-22 do dziś
417.10.2019 R., REP. A NR 4592/2019 NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/4 - ZMIANA § 2 ORAZ § 42019-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2018-08-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ WŁADYSŁAW2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały268 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 134.000,00 ZŁ2022-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego159000,00 PLN2002-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU WZGLĘDNIE UPRAWNIONY PROKURENT 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU -JEDNOOSOBOWO B) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE WE DWÓCH C) PROKURENCI LUB PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU -ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2004-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2009-07-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ WŁADYSŁAW2009-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKOWALIK2002-08-06 do dziś
2. ImionaBOGDAN JAN2002-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2002-08-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2019-11-18 do dziś
246 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2019-11-18 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-11-18 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2019-11-18 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-11-18 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-11-18 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-11-18 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-11-18 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-23 do dziś
3data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-17 do dziś
4data złożenia 03.07.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-07-20 do dziś
5data złożenia 20.06.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-04 do dziś
6data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-07-30 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
10data złożenia 03.07.2013 okres 1.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
11data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
13data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
17data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-08-17 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-07-20 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-07-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
5ZA ROK 20092010-07-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
81.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2005 ROK2006-08-17 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-07-20 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-07-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
5ZA ROK 20092010-07-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
81.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów