„LA CHANSON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000125690
Numer REGON: 634364464
Numer NIP: 9721045285
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499877/23/427]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP6343644642003-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA CHANSON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2006-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica ŁUKASIŃSKIEGO nr domu 58 kod pocztowy 71-125 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2006-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 CZERWCA 2002, KANCELARIA NOTARIALNA -DR MICHAŁ IŻYKOWSKI, POZNAŃ, UL. NOWOWIEJSKIEGO 20 M. 4, REPERTORIUM A NUMER 2074/2002.2002-08-12 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPORZĄDZONA W DNIU 18.05.2006 R. PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ ZARECKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE PRZY UL. MONTE CASSINO 8/1, REP. A NR 1733/2006 R. ZMIANA PAR. 3 UMOWY.2006-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROCZYŃSKI2002-08-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2002-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 57.500 ZŁOTYCH2006-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„JET J. KIELAK, E. PIEŚNIAK” SPÓŁKA JAWNA2002-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1909147352002-08-12 do dziś
4. Numer KRS0000020219 2002-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.500,00 ZŁOTYCH2005-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego72000,00 PLN2002-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2023-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.09.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 13.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.09.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-20 do dziś
2data złożenia 30.05.2006 okres 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2006-06-23 do dziś
3data złożenia 20.04.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-03 do dziś
4data złożenia 09.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-13 do dziś
5data złożenia 14.10.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-10-18 do dziś
6data złożenia 02.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
7data złożenia 03.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-11 do dziś
8data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
9data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
10data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
11data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
12data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
13data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
14data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
15data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2006-06-23 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-03 do dziś
31 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-13 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-10-18 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
61 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.09.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-20 do dziś
201.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2006-06-23 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-03 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-13 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-10-18 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NUMER 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI LA CHANSON SP. Z O.O. Z DNIA 27.02.2023 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.02.2023 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA OCHRYMOWICZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE, REP. A NUMER 852/2023 , 27.02.20232023-03-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2023-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSROCZYŃSKI2023-03-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2023-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NUMER 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI LA CHANSON SP. Z O.O. Z DNIA 27.02.2023 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.02.2023 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA OCHRYMOWICZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE, REP. A NUMER 852/2023 , 27.02.20232023-03-10 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów