„BUDOREX JOINT VENTURE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000125662
Numer REGON: 070585820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-05-06
Sygnatura akt[RDF/290258/21/453]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP0705858202002-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOREX JOINT VENTURE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 10642002-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO- BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2002-08-02 do dziś
2. Adresulica ZAPOLSKIEJ nr domu 3B kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2002-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.10.1995 R. KANCELARIA NOTARIALNA MGR TADEUSZ MALARZ REP. A NR 4566/1995; 31.10.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA MGR MARIUSZ ŚWIERCZEK W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NR 5584/2001 - PAR. 5, 10, 20, 24.2002-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 170 PO 500,00 ZŁ - 85.000,00 ZŁ2002-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-08-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKI2019-03-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MAREK2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2019-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego85000,00 PLN2002-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport164940,00 PLN2002-08-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD POWOŁYWANY UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, SKŁADAJĄCY SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB, WYBIERANY Z GRONA WSPÓLNIKÓW LUB SPOZA ICH GRONA NA OKRES PIĘCIU LAT, REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM, SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU - LUB TRZY OSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO).2002-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKI2019-03-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MAREK2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDĘBSKA2019-03-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KRYSTYNA2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-03-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-11-25 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-11-25 do dziś
333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2015-11-25 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-11-25 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-11-25 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-25 do dziś
747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-25 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-11-25 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-03-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.02.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-03-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 18.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-03-25 do dziś
4data złożenia 13.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-20 do dziś
5data złożenia 26.02.2007 okres 01.01.2006.-31.12.2006.2007-02-28 do dziś
6data złożenia 26.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-07 do dziś
7data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-14 do dziś
8data złożenia 17.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-08 do dziś
9data złożenia 06.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
10data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
11data złożenia 20.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
12data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-02 do dziś
13data złożenia 12.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
14data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
15data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-23 do dziś
16data złożenia 20.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
17data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
18data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
19data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-03-20 do dziś
201.01.2006.-31.12.2006.2007-02-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-03-20 do dziś
201.01.2006.-31.12.2006.2007-02-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów