„HETTICH POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000125596
Numer REGON: 630387706
Numer NIP: 7771030824
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-10-04
Sygnatura akt[RDF/341631/21/650]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630387706 NIP 77710308242008-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HETTICH POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 98902002-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość LUSOWO2002-08-20 do dziś
2. Adresulica WIERZBOWA nr domu 48 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE 2005-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.1995 R., ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. DZIAŁYŃSKICH 10, REPERTORIUM A 5810/19952002-08-20 do dziś
212.12.2003 R., REP. A 2240/2002, NOTARIUSZ LECH ZBIGNIEW LIPIECKI KANCELARIA NOTARIALNA W JAROCINIE UL. WROCŁAWSKA 6; ZMIENIONO: PAR. 4 UST. 1 I 2.2003-05-14 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 9 MARCA 2010 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. KOŚCIUSZKI 86/6 (REP. A 2232/2010) ZMIANA § 3 UST. 1 ORAZ DODANIE UST. 2A2010-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTON HETTICH AUSLANDSBETEILIGUNGS VERWALTUNGS GMBH2002-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 7.970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.985.000, - ZŁ2003-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3985500,00 PLN2003-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11968500,00 PLN2002-08-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2002-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2002-08-20 do dziś
2. ImionaBEATA2002-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-03-23 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-03-23 do dziś
325 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2010-03-23 do dziś
425 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2010-03-23 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-23 do dziś
631 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-03-23 do dziś
731 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2010-03-23 do dziś
831 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-03-23 do dziś
946 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-03-23 do dziś
1046 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-03-23 do dziś
1146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-03-23 do dziś
1246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-03-23 do dziś
1346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-03-23 do dziś
1446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-03-23 do dziś
1547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-23 do dziś
1647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-23 do dziś
1747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-23 do dziś
1847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-23 do dziś
1974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 ROKU DO 31.12.2001 ROKU data złożenia 31.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 ROKU DO 31.12.2001 ROKU2002-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 ROKU DO 31.12.2002 ROKU data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 ROKU DO 31.12.2002 ROKU2003-12-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
5data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
7data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
8data złożenia 10.04.2009 okres 2008 R.2009-04-23 do dziś
9data złożenia 15.04.2010 okres 2009 R.2010-05-05 do dziś
10data złożenia 12.04.2011 okres 2010 R.2011-05-26 do dziś
11data złożenia 16.05.2012 okres 2011 R.2012-06-25 do dziś
12data złożenia 29.04.2013 okres 2012 R.2013-05-27 do dziś
13data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
14data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
16data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
17data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
18data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
20data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
42009 R.2010-05-05 do dziś
52010 R.2011-05-26 do dziś
62011 R.2012-06-25 do dziś
72012 R.2013-05-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
122008 R.2009-08-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
42008 R.2009-04-23 do dziś
52009 R.2010-05-05 do dziś
62010 R.2011-05-26 do dziś
72011 R.2012-06-25 do dziś
82012 R.2013-05-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 ROKU DO 31.12.2001 ROKU2002-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 ROKU DO 31.12.2002 ROKU2003-12-10 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
601.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
82008 R.2009-04-23 do dziś
92009 R.2010-05-05 do dziś
102010 R.2011-05-26 do dziś
112011 R.2012-06-25 do dziś
122012 R.2013-05-27 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów