SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PŁYTA” W KARLINIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000125406
Numer REGON: 330052487
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-01-02
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/4214/22/419]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-08-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP3300524872002-08-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PŁYTA” W KARLINIE2002-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KOSZALINIE nr w rejestrze S-1282002-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat BIAŁOGARDZKI gmina KARLINO miejscowość KARLINO2002-08-19 do dziś
2. Adresulica CHOPINA nr domu 4 nr lokalu 37 kod pocztowy 78-230 poczta KARLINO 2002-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.06.1996 R. 12.06.2002 R. ZMIANA PAR. 1, 2, 3 I 4 STATUTU OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEGO PAR. 4 JAKO PAR. 4A2002-08-19 do dziś
212.06.2002 R. NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2002-12-16 do dziś
317.06.2003 R. -ZMIENIONO PARAGRAFY: 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79; DODANO PARAGRAFY: 22 1, 25 1, 43 1; -SKREŚLONO PARAGRAF 29.2003-08-25 do dziś
418 PAŹDZIERNIKA 2005 R., ZMIENIONO PARAGRAF 111. 15 MARCA 2006 R., ZMIENIONO PARAGRAF 111.2006-04-07 do dziś
528.06.2006 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 5, 7, 10, 12, 19, 20, 67, 87, 96, 98, 101, 107 I 129 STATUTU;2006-09-20 do dziś
612 GRUDNIA 2007 R. ZMIENIONO: § 5, 10, 18, 20, 21, 23, 37, 50, 60, 67, 74, 82, 93, 104, 105, 107, 112, 123, 124 I 128; USUNIĘTO: § 42, 85 I 102 STATUTU.2008-01-08 do dziś
714.06.2017R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 4; 13; 14; 16; 26; 30; 31; 32; 33; 38; 82;87;111; SKREŚLONO PARAGRAFY: 16 UST.3; 23 UST.2; 102; 133;2017-07-03 do dziś
808.06.2018R. ZMIENIONO: §5, §6 UST.1, §6 UST.4 PKT 2, §20, §93, §101 UST.2, §102, SKREŚLONO: §11 PKT 1, §13, §19, DODANO: §21 [1], §21 [2], §21 [3], §131 [1]2018-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOLSZAK2013-07-03 do dziś
2. ImionaJERZY2013-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-03 do dziś
21. NazwiskoMIŚKO2002-08-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROMAN2002-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-19 do dziś
31. NazwiskoMAJEWSKA2002-08-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2002-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARTOWICZ2023-01-02 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2023-01-02 do dziś
2. ImionaCEZARIUSZ KOSMA2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2023-01-02 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMENOWICZ2023-01-02 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2023-01-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMIELEWICZ2023-01-02 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW ALOJZY2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUBIEDA2023-01-02 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-05 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-07-05 do dziś
381 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-07-05 do dziś
437 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2016-07-05 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-07-05 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-07-05 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-07-05 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-07-05 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
5data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
6data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
7data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
8data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
9data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
10data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
12data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
13data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
18data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
19data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
20data złożenia 03.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
701.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
701.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
801.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
901.01.2010-31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
1001.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów