ARGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000125380
Numer REGON: 277896600
Numer NIP: 6332076485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-09-22
Sygnatura akt[RDF/241590/20/953]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP2778966002003-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNIK gmina RYBNIK miejscowość RYBNIK2019-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK ulica UL. JANKOWICKA nr domu 43 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2019-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11.07.2002 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ FOJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 3180/20022002-08-14 do dziś
208.05.2003 R., REPERTORIUM A NUMER 5344/2003, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU ZDROJU, NOTARIUSZ MGR IRENA KRZYKAŁA ZMIANA PAR. 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI2003-07-03 do dziś
331.10.2006 R. NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 8067/2006 ZMIANA; PAR. 1, PAR. 3, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27 DODANO; PAR. 13^12006-11-24 do dziś
429.03.2013 R. - NOTARIUSZ ARTUR PĘDRACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP.A NR 1823/2013 - ZMIANA §4 UMOWY2013-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONECKA MAZUR2005-11-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA LUIZA2003-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 48500,00 ZŁ2006-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2002-08-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ SYLWESTER2002-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2002-08-14 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-08-14 do dziś
301 41 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI2006-11-24 do dziś
428 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2006-11-24 do dziś
531 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-24 do dziś
637 1 PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2006-11-24 do dziś
737 2 PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2006-11-24 do dziś
840 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-11-24 do dziś
941 00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-11-24 do dziś
1045 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2006-11-24 do dziś
1145 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2006-11-24 do dziś
1245 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-11-24 do dziś
1345 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-11-24 do dziś
1402 0 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2006-11-24 do dziś
1545 50 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-11-24 do dziś
1651 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-11-24 do dziś
1751 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2006-11-24 do dziś
1855 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-11-24 do dziś
1955 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2006-11-24 do dziś
2055 4 BARY2006-11-24 do dziś
2155 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2006-11-24 do dziś
2260 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2006-11-24 do dziś
2365 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-11-24 do dziś
2467 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-24 do dziś
2520 10 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA2006-11-24 do dziś
2670 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-11-24 do dziś
2770 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-11-24 do dziś
2870 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2006-11-24 do dziś
2971 1 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-11-24 do dziś
3071 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2006-11-24 do dziś
3171 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2006-11-24 do dziś
3272 10 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-11-24 do dziś
3373 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH2006-11-24 do dziś
3474 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-11-24 do dziś
3574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-11-24 do dziś
3620 30 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2006-11-24 do dziś
3774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-11-24 do dziś
3874 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-11-24 do dziś
3974 4 REKLAMA2006-11-24 do dziś
4074 70 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-11-24 do dziś
4174 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-11-24 do dziś
4275 14 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ2006-11-24 do dziś
4390 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2006-11-24 do dziś
4493 05 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-11-24 do dziś
4520 40 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2006-11-24 do dziś
4620 51 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2006-11-24 do dziś
4720 52 PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2006-11-24 do dziś
4822 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2006-11-24 do dziś
4926 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH2006-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 10.10.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 02.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 10.10.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032004-07-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-07-28 do dziś
4data złożenia 16.07.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
5data złożenia 06.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-05 do dziś
6data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-03 do dziś
8data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-08-05 do dziś
9data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-08-05 do dziś
10data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
11data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-29 do dziś
12data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-29 do dziś
13data złożenia 18.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-18 do dziś
14data złożenia 18.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-18 do dziś
15data złożenia 18.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-01-18 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-05 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-11-03 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-08-05 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-08-05 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-01-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 10.10.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-21 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-03 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-08-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-08-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów