„ATEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000125354
Numer REGON: 211178714
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2006-10-10
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11872/6/953]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP2111787142002-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ATEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2006-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. nr w rejestrze 29602002-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WARECKA nr domu 11 nr lokalu 20 kod pocztowy 00-034 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2000 R.- NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP.- REP. A NR 22480/2000 ZMIANY: AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.06.2002 R., REP. A NR 7545/2002: PAR. 3, 4, 5- SKREŚLONO:W PAR. 10 UST. 3, DODANO: PAR. 10A, 10B, 10C.2002-07-31 do dziś
219.12.2003 R. NOTARIUSZ ROMUALDA MACIEJEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NR 20552/2003 -ZMIANA TREŚCI § § 2 I 5.2004-01-07 do dziś
304.10.2004 R. NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. REPERTORIUM A NR 15404/2004 ZMIANA § 42004-11-03 do dziś
410.07.2006 R. NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 6668/2006, ZMIANA: PAR. 32006-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„AD INTEGRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0051058962006-10-10 do dziś
4. Numer KRS0000230208 2006-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2006-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO2002-07-31 do dziś
215 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2002-07-31 do dziś
318 3 WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2002-07-31 do dziś
419 1 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH2002-07-31 do dziś
551 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2002-07-31 do dziś
651 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2002-07-31 do dziś
751 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2002-07-31 do dziś
851 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-07-31 do dziś
951 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2002-07-31 do dziś
1051 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2002-07-31 do dziś
1151 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2002-07-31 do dziś
1201 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2002-07-31 do dziś
1352 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-07-31 do dziś
1452 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-07-31 do dziś
1552 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-07-31 do dziś
1652 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2002-07-31 do dziś
1752 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-07-31 do dziś
1852 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-07-31 do dziś
1955 1 HOTELE2002-07-31 do dziś
2055 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2002-07-31 do dziś
2155 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-07-31 do dziś
2255 4 BARY2002-07-31 do dziś
2301 3 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2002-07-31 do dziś
2455 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2002-07-31 do dziś
2560 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2002-07-31 do dziś
2663 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-07-31 do dziś
2774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-07-31 do dziś
2874 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-07-31 do dziś
2974 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2002-07-31 do dziś
3074 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-07-31 do dziś
3174 4 REKLAMA2002-07-31 do dziś
3274 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-07-31 do dziś
3392 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA2002-07-31 do dziś
3401 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ2002-07-31 do dziś
3593 0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2002-07-31 do dziś
3601 5 GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2002-07-31 do dziś
3702 0 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2002-07-31 do dziś
3815 1 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH2002-07-31 do dziś
3915 3 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW2002-07-31 do dziś
4015 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH2002-07-31 do dziś
4145 BUDOWNICTWO2004-11-03 do dziś
4271 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-11-03 do dziś
4374 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2004-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 09.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-10-27 do dziś
2data złożenia 15.03.2006 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-03-23 do dziś
3data złożenia 15.03.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-03-23 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-03-23 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-03-23 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-10-27 do dziś
201.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-03-23 do dziś
301.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-03-23 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji10.07.2006 R. NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 6668/20062006-10-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI2006-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPINKIEWICZ2006-10-10 do dziś
2. ImionaMAREK2006-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności10.07.2006 R. NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 6668/20062006-10-10 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2006-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów