SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000125168
Numer REGON: 012115389
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu73Data dokonania wpisu2023-08-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/37273/23/181]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0121153892002-07-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO2002-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJESTROWY DLA MST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 30492002-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-07-30 do dziś
2. Adresulica REDUTOWA nr domu 50 kod pocztowy 01-131 poczta WARSZAWA 2002-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1ZŁOŻONO STATUT UCHWALONY 26.02.1999 R. Z WYKREŚLONĄ TREŚCIĄ PAR. 16 PKT 1 I 2.2002-07-30 do dziś
2ZMIANA STATUTU DNIA 12.04.2010 R., ZMIANA DOTYCZY ZAPISÓW STATUTU OD § 1 DO § 97, DODANO ZAPISY OD § 98 DO § 159.2010-05-20 do dziś
325.06.2018 R., ZMIANA STATUTU W §§ OD 1 DO 1592020-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-07-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „STARÓWKA”. UCHWAŁĘ W TEJ SPRAWIE PODJĘŁO WALNE ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI TEJ SPÓŁDZIELNI W DNIU 10 WRZEŚNIA 1991 R.2002-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaMIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „STARÓWKA”2002-07-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2002-07-30 do dziś
3. Numer w rejestrze2012002-07-30 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY2002-07-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTRĘBICKI2023-06-02 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2023-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA DO SPRAW TECHNICZNYCH2023-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-02 do dziś
21. NazwiskoFATEK2002-07-30 do dziś
2. ImionaBOGDAN2002-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-30 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-12-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-23 do dziś
41. NazwiskoKONARSKA2007-03-20 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2007-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-03-20 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-05-20 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-12 do dziś
71. NazwiskoCZERWIŃSKI2021-09-27 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2021-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALA HAZA2023-02-01 do dziś
2. ImionaEWA TAMARA2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKA2019-09-03 do dziś
2. ImionaJOLANTA2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGIŃSKA2019-09-03 do dziś
2. ImionaLIDIA2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENKIEWICZ2023-02-01 do dziś
2. ImionaDANIEL OLAF2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2023-02-01 do dziś
2. ImionaKAMILA ELŻBIETA2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROT2023-02-01 do dziś
2. ImionaMAREK2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKUN2023-02-01 do dziś
2. ImionaBEATA URSZULA2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZKIEWICZ2023-02-01 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ROBERT2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2023-02-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDLICKA2023-02-01 do dziś
2. ImionaTERESA JOLANTA2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUDY2023-02-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKONARSKA2010-10-20 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2010-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-10-20 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DZIAŁANIA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI, DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁDZIELNI ORAZ ZARZĄDU I ADMINISTROWANIA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE CAŁYM MAJĄTKIEM SPÓŁDZIELNI, OBECNYM I PRZYSZŁYM, RUCHOMYM I NIERUCHOMYM, A W ZWIĄZKU Z TYM DO ZASTĘPOWANIA I REPREZENTOWANIA WOBEC WSZELKICH WŁADZ, URZĘDÓW,SĄDÓW, ORGANÓW I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ORGANÓW PODATKOWYCH, BANKÓW I ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, POZWÓW, PISM I PODAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW SPÓŁDZIELNI I JEJ MAJĄTKU, DO ODBIORU I KWITOWANIA ODBIORU WSZELKICH DOKUMENTÓW, KORESPONDENCJI, PRZESYŁEK I NALEŻNOŚCI Z JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU MOGĄCYCH PRZYPADAĆ SPÓŁDZIELNI.2010-10-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-02-05 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 27.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R, -31.12.2004 R. data złożenia 10.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R, -31.12.2004 R.2005-08-18 do dziś
5data złożenia 21.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-29 do dziś
6data złożenia 23.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
7data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
8data złożenia 06.12.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-01-14 do dziś
9data złożenia 06.12.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-01-14 do dziś
10data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
11data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
12data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
14data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
16data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-22 do dziś
17data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
20data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
21data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
22data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-01-14 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082011-01-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-01-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-01-10 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-29 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R, -31.12.2004 R.2005-08-18 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-11-29 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092011-01-14 do dziś
901.01.2008 -31.12.20082011-01-14 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-22 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów