KPF NN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000125107
Numer REGON: 191915978
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/308653/21/55]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 191915978 NIP 58513915462007-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKPF NN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 140862002-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC BANKOWY nr domu 2 kod pocztowy 00-095 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.1999 R., KANCELARIA NOTARIALNA S.C. M.WOŹNIAK, REP. A 10889/1999, AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI 19.07.2002, KANCELARIA NOTARIALNA H.WAROŃSKA, REP. A 5411/2002 ZMIANA PAR. 2 UST. 1 I 2; 2 UST. 3; 4; 6; 7; 17 UST. 2; DODANIE PAR. 17 UST. 3, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY2002-08-01 do dziś
204.03.2003 R., REPERTORIUM A NR 1588/03, NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANY PAR. 22003-03-17 do dziś
326 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU, REP. A NR 9408, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ HANNY WAROŃSKIEJ W GDYNI, PLAC KASZUBSKI 8/209; ZMIANA PAR. 2, PAR. 5.1 I PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 26 LISTOPADA 1999 ROKU, REP. A NR 10889/1999, W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA MACIEJA WOŹNIAKA W GDYNI;2004-12-27 do dziś
418.12.2020, REP. A NR 7416 NA 2020 ROK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MONIKI WAROŃSKIEJ W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5/7/C/5, ZMIANA § 2, 5 I 6, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2021-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISZEWSKI2021-05-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000,00 ZŁ2021-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2021-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISZEWSKI2021-05-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 14.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-05-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 12.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.20042005-05-04 do dziś
3data złożenia 31.03.2006 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 R.2006-05-04 do dziś
4data złożenia 02.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-09 do dziś
5data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-04-30 do dziś
6data złożenia 10.03.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-03-25 do dziś
7data złożenia 19.01.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-11 do dziś
8data złożenia 12.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
9data złożenia 14.01.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-01-29 do dziś
10data złożenia 18.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-19 do dziś
11data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
12data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
13data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
14data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
16data złożenia 20.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-20 do dziś
17data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 R.2006-05-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-09 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-04-30 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-03-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-11 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-01-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 R.2006-05-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-09 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-04-30 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-03-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-11 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-01-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów