SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ROLA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000125035
Numer REGON: 930198545
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[RDF/404230/22/484]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP9301985452002-07-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ROLA”2003-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WYDZIAŁ IV GOSPODARCZY nr w rejestrze S 9912002-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina ŻMIGRÓD miejscowość ŻMIGRÓDEK2005-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻMIGRÓDEK ulica UL. GŁÓWNA nr domu 1 kod pocztowy 55-140 poczta ŻMIGRÓD kraj POLSKA 2017-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.06.1993 R.2002-07-30 do dziś
230.06.2009 R. NOWY TEKST STATUTU.2009-10-07 do dziś
328.06.2018R, UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU.2018-08-30 do dziś
428.06.2019 R. - DODANO §59 UST.4; ZMIENIONO §61 PKT 5.2019-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CŻŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.2002-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKIKUT2019-07-16 do dziś
2. ImionaIZABELA GRAŻYNA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-16 do dziś
21. NazwiskoZAZULCZAK2003-03-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2003-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-03-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-04 do dziś
31. NazwiskoSTEFANOWSKA2003-03-04 do dziś
2. ImionaURSZULA2003-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-03-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-04 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA2002-07-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-30 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZWARTOSZ2018-08-30 do dziś
2. ImionaHALINA2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2015-07-29 do dziś
2. ImionaHENRYK KAZIMIERZ2015-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2015-07-29 do dziś
2. ImionaMARIOLA HALINA2015-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-07-30 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 21.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022003-12-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-07-14 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-07 do dziś
6data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-07 do dziś
8data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-10 do dziś
9data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
13data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
20data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
21data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
22data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-07 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-07 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów