FIRMA HANDLOWA RAM A.ROSA, M.ROSA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000124991
Numer REGON: 850441660
Numer NIP: 8691134775
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-05-04
Sygnatura akt[RDF/485104/23/964]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP8504416602006-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA RAM A. ROSA, M. ROSA SPÓŁKA JAWNA2002-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZESKO miejscowość BRZESKO2002-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZESKO ulica UL. JASNA nr domu 39A kod pocztowy 32-800 poczta BRZESKO kraj POLSKA 2018-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.05.2002 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 15.07.2002 R. ANEKS NR 1, ZMIANA PAR. 2 I 5 UMOWY 24.07.2002 R. ANEKS NR 2, ZMIANA PAR. 1, PAR. 4 -TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU2002-07-30 do dziś
231.03.2009 R. -ZMIANA WSTĘPU I § 5 UMOWY2009-04-20 do dziś
309.10.2013 R. ZMIANA § 42013-11-05 do dziś
401.01.2014 R., ZMIANA § 9, 10.01.2014 R., ZMIANA § 42014-02-04 do dziś
501.01.2017R. - ZMIANA § 4, § 7, § 9, § 15.2017-02-21 do dziś
6- UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30.12.2017 R., ZMIENIONO § 10 - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 31.12.2017 MR., ZMIENIONO § 1,4,92018-02-01 do dziś
730.07.2021R., ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2021-11-10 do dziś
831.12.2021R., ZMIENIONO §7, §9 UMOWY SPÓŁKI2022-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-07-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUMOWA Z DNIA 27.05.2002 R. PRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 K.S.H.2002-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaRAM ANDRZEJ ROSA, MARIA ROSA2002-07-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-07-30 do dziś
3. Numer w rejestrze4790/01, 4791/012002-07-30 do dziś
5. Numer REGON8504416602002-07-30 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSA2002-07-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MIROASŁAW2002-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-07-30 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSA2017-02-21 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2017-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY.2022-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSA2002-07-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MIROSŁAW2002-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSA2017-02-21 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2017-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-20 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-04-20 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-04-20 do dziś
445 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-04-20 do dziś
547 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2020-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 01.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022004-09-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-09-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-18 do dziś
4data złożenia 27.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-10 do dziś
5data złożenia 27.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-01 do dziś
6data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-13 do dziś
7data złożenia 07.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-20 do dziś
8data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-13 do dziś
9data złożenia 12.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
10data złożenia 23.04.2012 okres 01.01.2011 31.12.2011 R.2012-05-02 do dziś
11data złożenia 22.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-15 do dziś
12data złożenia 15.01.2014 okres 01.01.2013 - 31.12.20132014-02-04 do dziś
13data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
14data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
15data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
16data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
17data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
18data złożenia 29.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-13 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-13 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
701.01.2011 31.12.2011 R.2012-05-02 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-04-15 do dziś
901.01.2013 - 31.12.20132014-02-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-04 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów