„TANNENBAUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000124919
Numer REGON: 006090524
Numer NIP: 9260004666
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2024-05-21
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5231/24/935]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0060905242002-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANNENBAUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 14622002-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina CYBINKA miejscowość RADZIKÓW2002-07-30 do dziś
2. Adresnr domu 5 kod pocztowy 69-108 poczta CYBINKA kraj POLSKA 2002-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.1990 R. -NOTARIUSZ TERESA GUZDECKA -KACZMAREK Z PAŃSTWOWEGO BIURA NOTARIALNEGO W ZIELONEJ GÓRZE ODDZIAŁ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, REPERTORIUM A NR 1122/1990.2002-07-30 do dziś
213.07.2009 R. NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH REPERTORIUM A NR 5579/2009, ZMIANA: PAR. 5, PAR. 112009-12-02 do dziś
313.07.2011 R., NOTARIUSZ EDYTA SOMPOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. „A” 1631/2011 -ZMIANA § 13.2011-08-18 do dziś
427.02.2024 R., NOTARIUSZ EDYTA SOMPOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A 1470/2024 - ZMIANA §11 UST. 2, §18, DODANO: §9A,2024-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDER2009-12-02 do dziś
2. ImionaANNETTE2009-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.652, 92 ZŁOTYCH2011-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALICIAK2011-08-18 do dziś
2. ImionaALICJA2011-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 152.476, 56 ZŁOTYCH2011-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego302129, 48 PLN2002-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1264088, 20 PLN2002-07-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2024-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDER2009-12-02 do dziś
2. ImionaANNETTE2009-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDER2002-07-30 do dziś
2. ImionaPAUL THEO2002-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2009-12-02 do dziś
201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2009-12-02 do dziś
301 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2009-12-02 do dziś
402 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2009-12-02 do dziś
502 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2009-12-02 do dziś
646 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2009-12-02 do dziś
701 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2009-12-02 do dziś
801 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2009-12-02 do dziś
901 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2009-12-02 do dziś
1001 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2015-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 04.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
4data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2006-08-02 do dziś
5data złożenia 13.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
6data złożenia 05.11.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-14 do dziś
7data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-10-25 do dziś
8data złożenia 13.01.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-01-25 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
10data złożenia 17.12.2012 okres 01.01.2011 R., - 31.12.2011 R.,2013-01-15 do dziś
11data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-28 do dziś
12data złożenia 01.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
13data złożenia 14.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
14data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
15data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
16data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
17data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
18data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
19data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-27 do dziś
20data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
21data złożenia 16.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2006-08-02 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-10-25 do dziś
501.01.2009-31.12.20092011-01-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
701.01.2011 R., - -31.12.2011 R.,2013-01-15 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
301.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2006-08-02 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-14 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082010-10-25 do dziś
701.01.2009-31.12.20092011-01-25 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
901.01.2011 R., - 31.12.2011 R.,2013-01-15 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-27 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów