C.U.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000124752
Numer REGON: 210986375
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394433/22/519]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP2109863752002-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaC.U.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM nr w rejestrze 24872002-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECKI gmina TRZCIEL miejscowość BRÓJCE2002-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BRÓJCE ulica UL. ŚWIEBODZIŃSKA nr domu 50 kod pocztowy 66-304 poczta BRÓJCE kraj POLSKA 2017-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-01.04.1999 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA MAŁGORZATA BACHALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NR 4869/99; -11.06.2002 R. NOTARIUSZ ALINA MISIACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZINIE, REPERTORIUM A NR 4828/2002 -ZMIANA PARAGRAFÓW: 7, 8, 12; KOMPARYCJA W PUNKCIE 2 UMOWY SPÓŁKI.2002-07-29 do dziś
206.11.2008 R. NOTARIUSZ ALINA MISIACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZINIE, REPERTORIUM A NUMER 11984/2008 -ZMIENIONO: § 7.2009-01-07 do dziś
325.10.2017R. NOTARIUSZ ALINA MISIACZYK KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZINIE REPERTORIUM A, NR 13079/2017 ZMIANA: PAR. 22017-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„SUNKEL -ŚRUBY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2103860662002-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 648 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 648000,00 ZŁ2002-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego700000,00 PLN2002-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport151000,00 PLN2002-07-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNO-LUB WIELOOSOBOWY.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2002-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZKOWIEC2005-10-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARZENA2005-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUNKEL2005-10-07 do dziś
2. ImionaGERD RUDIGER2005-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-07 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW Z DREWNA.2009-01-07 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-01-07 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-01-07 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH.2009-01-07 do dziś
546 90 Z EKSPORT ARTYKUŁÓW SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI MEBLI.2009-01-07 do dziś
646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI.2009-01-07 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI MEBLI.2009-01-07 do dziś
868 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2015-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 20.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-12-22 do dziś
4data złożenia 03.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-18 do dziś
5data złożenia 01.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
6data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
7data złożenia 22.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-22 do dziś
8data złożenia 06.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-14 do dziś
9data złożenia 20.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
10data złożenia 02.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-09 do dziś
11data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
12data złożenia 07.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
13data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
14data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
15data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
16data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
20data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
21data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-09 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-03 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-12-22 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-08-18 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-22 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-14 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-09 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów