LABORATORIUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE TWORZYW DREWNOPOCHODNYCH W RUCIANEM NIDZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000124731
Numer REGON: 790142627
Numer NIP: 8490005947
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[RDF/523790/23/83]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP7901426272003-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE TWORZYW DREWNOPOCHODNYCH W RUCIANEM NIDZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 7412003-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat PISKI gmina RUCIANE-NIDA miejscowość RUCIANE NIDA2003-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość RUCIANE NIDA ulica UL. JANA KRAJECKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 12-220 poczta RUCIANE-NIDA kraj POLSKA 2016-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.10.1993 R. NOTARIUSZ WIESŁAWA GAŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PISZU, REP. A NR 6509/93 16.05.2002 R. NOTARIUSZ JANINA SALKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PISZU, REP. A NR 1336/2002 -ZMIENIONO PAR. 8, PAR. 8A, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 16, PAR. 21, PAR. 22 13.12.2002 R. NOTARIUSZ JANINA SALKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PISZU, REP. A NR 3475/2002 -ZMIENIONO PAR. 16 UMOWY2003-01-03 do dziś
213.07.2009 R. -NOTARIUSZ JANINA SALKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PISZU, REP. A NR 2753/2009 -ZMIENIONO § 11 I § 16; DODANO § 11 B UMOWY SPÓŁKI2009-09-29 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 04.02.2016 R., REP. A NR 119/2016, NOTARIUSZ KRZYSZTOF S. TERTEL, KANCELARIA NOTARIALNA W PISZU, ZMIENIONO: §6, §8 I §9 UMOWY SPÓŁKI.2016-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTOSTAŃSKI2003-01-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.000,00 ZŁ2022-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0001232342003-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000290113 2016-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000, -ZŁ2003-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEZYK2016-03-31 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW MARIAN2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000,00ZŁ2016-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW, A W PRZYPADKACH, GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW2009-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTOSTAŃSKI2003-01-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-03-31 do dziś
272 19 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2016-03-31 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-03-31 do dziś
433 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2016-03-31 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-03-31 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-03-31 do dziś
716 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2016-03-31 do dziś
820 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2016-03-31 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-07-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-06-13 do dziś
4data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres ZA 2006 R.2007-07-19 do dziś
6data złożenia 20.05.2008 okres 2007 R.2008-05-27 do dziś
7data złożenia 29.04.2009 okres ZA 2008 ROK2009-05-07 do dziś
8data złożenia 19.05.2010 okres ZA 2009 R.2010-05-20 do dziś
9data złożenia 21.04.2010 okres 2010 ROK2011-04-27 do dziś
10data złożenia 28.06.2012 okres ZA 2011 R.2012-07-12 do dziś
11data złożenia 17.06.2013 okres 2012 R.2013-06-19 do dziś
12data złożenia 24.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
13data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
15data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
16data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
19data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
20data złożenia 10.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-10 do dziś
21data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
2ZA 2006 R.2007-07-19 do dziś
32007 R.2008-05-27 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-05-07 do dziś
5ZA 2009 R.2010-05-20 do dziś
62010 ROK2011-04-27 do dziś
7ZA 2011 R.2012-07-12 do dziś
82012 R.2013-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-10 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-07-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R.2005-06-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
5ZA 2006 R.2007-07-19 do dziś
62007 R.2008-05-27 do dziś
7ZA 2008 ROK2009-05-07 do dziś
8ZA 2009 R.2010-05-20 do dziś
92010 ROK2011-04-27 do dziś
10ZA 2011 R.2012-07-12 do dziś
112012 R.2013-06-19 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
15OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-10 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów