EXILYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000124671
Numer REGON: 639795602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-06-07
Sygnatura akt[RDF/296093/21/553]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP6397956022002-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXILYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 140352002-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-07-30 do dziś
2. Adresulica KOPANINA nr domu 31 kod pocztowy 60-105 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2002-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.08.200 R., REP. A NR 6453/2000, NOTARIUSZ TERESA KURZYCA, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH WLKP. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 10.06.2002 R., REP. A NR 2920/2002, NOTARIUSZ TERESA KURZYCA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (PAR. 5 UST. 1, PAR. 6).2002-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPKO2002-07-30 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2002-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2002-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-07-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPKO2002-07-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW FRANCISZEK2002-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2002-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE, KAŻDY Z CZŁONKÓW UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2002-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPKO2002-07-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW FRANCISZEK2002-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPKO2002-07-30 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2002-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 10 WYPOŻYCZANIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-07-30 do dziś
271 2 WYPOŻYCZANIE SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH2002-07-30 do dziś
350 10 HANDEL SAMOCHODAMI OSOBOWYMI I CIĘŻAROWYMI2002-07-30 do dziś
451 4 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI, W TYM EXPORT I IMPORT TYCH TOWARÓW2002-07-30 do dziś
551 3 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI, W TYM EXPORT I IMPORT TYCH TOWARÓW2002-07-30 do dziś
650 20 A NAPRAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH2002-07-30 do dziś
774 40 USŁUGI REKLAMOWE I MARKETINGOWE2002-07-30 do dziś
850 20 DORADZTWO W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ2002-07-30 do dziś
960 24 USŁUGI TRANSPORTOWE I SPEDYCYJNE W ZAKRESIE NIE WYMAGAJĄCYM KONCESJI2002-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-04 do dziś
2data złożenia 10.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
3data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
4data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
5data złożenia 01.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-12 do dziś
6data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
7data złożenia 24.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-05 do dziś
8data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
9data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
10data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
12data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13data złożenia 18.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
14data złożenia 27.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-03-13 do dziś
15data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-07 do dziś
17data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-03-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-04 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-12 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-05 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-03-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów