SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMEK” W LUBLINIE W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000124658
Numer REGON: 430455762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-02-11
Sygnatura akt[RDF/276919/21/967]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP4304557622002-09-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMEK” W LUBLINIE W LIKWIDACJI2013-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze 11352002-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2002-09-03 do dziś
2. Adresulica MŁODEJ POLSKI nr domu 22 nr lokalu 72 kod pocztowy 20-863 poczta LUBLIN 2002-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 19.12.1994 R. ZMIANA STATUTU UCHWAŁA WZS Z DNIA 03.02.2001 R. ZMIENIAJĄCA PARAGRAF 3 STATUTU.2002-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROKOSZ2002-09-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2002-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEMPEREK2002-09-03 do dziś
2. ImionaTERESA2002-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMIELA2002-09-03 do dziś
2. ImionaALINA IRENA2002-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2002-09-03 do dziś
270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-03 do dziś
392 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2002-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 14.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-11-13 do dziś
2data złożenia 02.01.2013 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-01-10 do dziś
3data złożenia 02.01.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-01-10 do dziś
4data złożenia 02.01.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-10 do dziś
5data złożenia 02.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-10 do dziś
6data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
7data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-04-30 do dziś
8data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-30 do dziś
9data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-30 do dziś
10data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-30 do dziś
11data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-30 do dziś
12data złożenia 03.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
13data złożenia 11.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-01-10 do dziś
201.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-01-10 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-10 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-01-10 do dziś
201.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-01-10 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-10 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-04-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁAMI Z DNIA 16.12.2012 R. I 31.12.2012 R. WALNEGO ZGROMADZENIA POSTAWIONO SPÓŁDZIELNIE W STAN LIKWIDACJI.2013-01-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2013-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEMPEREK2013-01-10 do dziś
2. ImionaWITOLD MARIAN2013-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów