SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000124376
Numer REGON: 014904535
Numer NIP: 5262297860
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu100Data dokonania wpisu2023-12-08
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/35883/23/966]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 014904535 NIP 52622978602007-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze 561942002-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2014-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica SZKLANYCH DOMÓW nr domu 1 kod pocztowy 42-530 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2014-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuSAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ GLASSOLUTIONS W JAROSZOWCU2011-12-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina KLUCZE miejscowość JAROSZOWIEC2011-12-20 do dziś
3. Adresmiejscowość JAROSZOWIEC ulica KOLEJOWA nr domu 1 kod pocztowy 32-312 poczta JAROSZOWIEC kraj POLSKA 2011-12-20 do dziś
21. Firma oddziałuSAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ VETROTECH POLSKA W NAMYSŁOWIE2023-08-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NAMYSŁOWSKI gmina NAMYSŁÓW miejscowość NAMYSŁÓW2023-08-04 do dziś
3. Adresmiejscowość NAMYSŁÓW ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 18 kod pocztowy 46-100 poczta NAMYSŁÓW kraj POLSKA 2023-08-04 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MONIKA KĘDZIERSKA W WARSZAWIE DNIA 26.02.1999 R.; REP. A-1771/99 -UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ADAM PAUCH W WARSZAWIE DNIA 10.07.2002 R.; REP. A-2911/02 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2002-07-24 do dziś
206.10.2004 R., NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ, KN W W-WIE UL. SOLARIEGO 1 LOK. 207, REP. A 10153/2004 -ZMIANA §§ 2; 3 PKT 1; 5; 7; 12 PKT 1; 15 PKT 22004-10-29 do dziś
320 PAŹDZIERNIKA 2005 R. PRZED MAGDALENĄ KOROBOWICZ NOTARIUSZEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SOLARIEGO 4, REP. A NR 10835/2005, ZMIENIONO § 12 PKT 12005-11-23 do dziś
416.07.2010 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART, REPERTORIUM A NR 7791/2010, KANCELARIA NOTARIALAN W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 57 LOK. 6, ZMIANA TREŚCI § 3 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2010-07-30 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.11.2011 R., NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4, REP. A NR 6907/2011 WRAZ Z PROTOKOŁEM O SPROSTOWANIU TEGO AKTU Z DNIA 29.11.2011 R., REP. A NR 7022/2011 -ZMIENIONO § 2, § 3 UST. 1, § 7 UST. 1 I DODANO UST. 2 A, ZMIENIONO § 11 I DODANO UST. 3, ZMIENIONO § 12 UST. 1 I § 16 UST. 12011-12-15 do dziś
609.01.2013 R., NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH WYPYCH, ARTUR KOZAK SPÓŁKA CYWILNA PRZY AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4 W WARSZAWIE, REP. A NR 149/2013, ZMIENIONO: § 3 UST. 1 POPRZEZ DODANIE PKT OD 120) DO 124) .2013-01-31 do dziś
710.09.2013 R., ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA STANISZEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SEBASTIANA KUBANIA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CYBERNETYKI 13 LOK. 1 REPERTORIUM A NR 7546/2013. ZMIENIONO: § 12 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2013-11-18 do dziś
814.01. 2014 R., ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA STANISZEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SEBASTIANA KUBANIA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CYBERNETYKI 13 LOK. 1, REPERTORIUM A NR 347/2013. ZMIENIONO § 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2014-03-03 do dziś
924.06.2015R., REP. A NR 7705/2015, NOTARIUSZ SEBASTIAN KUBAŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. CYBERNTETYKI 13, ZMIENIONO: §12 PKT 1.2015-09-17 do dziś
1021.11.2019R., REP. A NR 23022/2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, RONDO ONZ NR 1 ZMIENIONO TREŚĆ: §11 UST.1, §14 UST.1 I 2 USUNIĘTO: §12 UST.2 PKT 2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14, §14 UST.32019-12-16 do dziś
1108.03.2023 R., REP. A NR 3657/2023, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 11 UST. 1, DODANO: § 3 UST. 1 PKT 1252023-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTIDIS S.A.S.2007-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75.594 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.594.000 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ MILIONÓW PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2011-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9704345462015-10-13 do dziś
4. Numer KRS0000092278 2015-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały134.955 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 134.955.000,00 ZŁ2015-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego210549000,00 ZŁ2011-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEYDNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW.2015-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDENDRA2023-12-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KRZYSZTOF2023-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDA SILVA2023-12-08 do dziś
2. ImionaSÉBASTIEN NOËL2023-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURCZYK2019-01-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSNO2019-10-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RAFAŁ2019-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDY2020-07-23 do dziś
2. ImionaAGATA ELŻBIETA2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYNSZ PIECHOWIAK2021-01-12 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWARA2021-06-10 do dziś
2. ImionaMARCIN HENRYK2021-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-10 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2021-10-15 do dziś
2. ImionaMONIKA JOANNA2021-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-15 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2002-07-24 do dziś
2. ImionaJAN ANTONI2002-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-24 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoCISZEWSKI2013-11-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2013-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2017-03-17 do dziś
21. NazwiskoBUKOWSKI2014-08-07 do dziś
2. ImionaPIOTR BARNABA2014-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2017-03-17 do dziś
31. NazwiskoOSTASZEWSKA2023-03-22 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁACZNA Z DOWOLNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2023-03-22 do dziś
41. NazwiskoSOŁTYS2023-12-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TOMASZ2023-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2023-12-08 do dziś
51. NazwiskoCYRANKA2023-12-08 do dziś
2. ImionaANNA OLGA2023-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2023-12-08 do dziś
61. NazwiskoTREMBACZOWSKI2023-12-08 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ PIOTR2023-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2023-12-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-05 do dziś
323 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2022-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2022-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 - 31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 25.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-29 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
4data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
5data złożenia 06.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-22 do dziś
6data złożenia 10.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-28 do dziś
7data złożenia 03.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
8data złożenia 23.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
9data złożenia 10.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
11data złożenia 26.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
17data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
18data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
19data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
20data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
801.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
801.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
801.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-10-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE ODBĘDZIE SIĘ W SPOSÓB OPISANY ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ RAAB KARCHER MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ LA PLATEFORME POLSKA SP. Z O.O., ZA UDZIAŁY WYDANE JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ RAAB KARCHER MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O. PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ LA PLATEFORME POLSKA SP. Z O.O.. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ RAAB KARCHER MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O. NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ LA PLATEFORME POLSKA SP. Z O.O. WYNOSI 2 UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ RAAB KARCHER MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O. ZA 1 UDZIAŁ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ LA PLATEFORME POLSKA SP. Z O.O.. POŁĄCZENIE ZOSTANIE DOKONANE Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ LA PLATEFORME SP. Z O.O.. WSZYSTKIE UDZIAŁY W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ LA PLATEFORME POLSKA SP. Z O.O., OBEJMIE RAAB KARCHER BAUSTOFFE GMBH, JEDYNY WSPÓLNIK SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ RAAB KARCHER MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU, ZAMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ MAGDALENĄ KOROBOWICZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE (REP. A NR 10153/2004). POŁĄCZENIE ODBĘDZIE SIĘ W SPOSÓB OPISANY ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LAPEYRE POLSKA SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ LA PLATEFORME POLSKA SP. Z O.O.. POŁĄCZENIE ODBĘDZIE SIĘ BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ LA PLATEFORME POLSKA SP. Z O.O., GDYŻ JEST ONA JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LAPEYRE POLSKA SP. Z O.O.. UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI LA PLATEFORME POLSKA SP. Z O.O. O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU.2004-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
11. Nazwa lub firma„RAAB KARCHER MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000030060 2004-10-29 do dziś
5. Numer REGON0122590882004-10-29 do dziś
2
1. Określenie okoliczności„LAPEYRE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-29 do dziś
3. Tbd00000509962004-10-29 do dziś
5. #NA#0149813302004-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2007-08-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SAINT -GOBAIN DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) Z CORTINA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU I „PUM POLSKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (JAKO SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI), POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SAINT -GOBAIN DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK CORTINA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ „PUM POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „PUM POLSKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” I UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CORTINA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 23.08.2007 R. (PROTOKOŁY NZW -AKTY NOTARIALNE REPERTORIUM A NR 2619/2007 ORAZ 2625/2007 SPORZĄDZONE PRZEZ NOTARIUSZ JOANNĘ SZESZKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 225 LOK. 103.2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
4
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2010-07-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI SAINT-GOBAIN DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) ZE SPÓŁKĄ TADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ORAZ ZE SPÓŁKĄ EKORAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (JAKO SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI) PRZEZ PRZENIESIENIE NA SAINT-GOBAIN DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAŁEGO MAJĄTKU TADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EKORAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 KSH ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SAINT-GOBAIN DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ORAZ UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKĄ EKORAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 16.07.2010 R. (PROTOKOŁY NZW -AKTY NOTARIALNE ODPOWIEDNIO REPERTORIUM A NR 7791/2010, 7787/2010 ORAZ 7783/2010 SPORZĄDZONE PRZEZ NOTARIUSZ ALEKSANDRĘ ZAPART PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ NR 57 LOK. 6)2010-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
5
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2011-12-15 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH SAINT-GOBAIN DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) Z GLASPOL SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JAROSZOWCU (JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ) PRZEZ PRZENIESIENIE NA SAINT-GOBAIN DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAŁEGO MAJĄTKU GLASPOL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE SAINT-GOBAIN DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYDA JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI GLASPOL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SAINT-GOBAIN DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GLASPOL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 24.11.2011 R., NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 4, ODPOWIEDNIO REP. A NR 6907/2011 I REP. A NR 6902/2011.2011-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
6
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2013-01-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI SAINT-GOBAIN POLSKA SP. Z O.O. (JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) ZE SPÓŁKĄ „OKFENS” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ (JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) PRZEZ PRZENIESIENIE NA SAINT-GOBAIN POLSKA SP. Z O.O. CAŁEGO MAJĄTKU „OKFENS” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SAINT-GOBAIN POLSKA SP. Z O.O. Z DNIA 09.01.2013 R. - PROTOKÓŁ NZW, NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4 W WARSZAWIE, REP. A NR 149/2013 ORAZ UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „OKFENS” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z DNIA 09.01.2013 R. - PROTOKÓŁ NZW, NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4 W WARSZAWIE, REP. A NR 154/2013.2013-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów