SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA” W KOSZALINIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000124361
Numer REGON: 000485641
Numer NIP: 6690505412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-06-06
Sygnatura akt[RDF/386223/22/621]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004856412002-07-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA” W KOSZALINIE2002-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KOSZALINIE nr w rejestrze S-1342002-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2002-07-29 do dziś
2. Adresulica SZEROKA nr domu 24 kod pocztowy 75-950 poczta KOSZALIN 2002-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-27.06.1995 R. ZMIANA PAR. 1, 2, 3 I 4 W DNIU 12.04.2002 R.2002-07-29 do dziś
212.04.2002 R. UCHWAŁA 5/2002 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI UCHWALAJĄCA NOWY STATUT2002-11-22 do dziś
324.06.2003 ZMIANA PAR. 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87 I 124 STATUTU, DODANO PAR 22 1, 25 1 STATUTU, SKREŚLONO PAR. 29 STATUTU2003-09-10 do dziś
408.06/2004 R. ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 7, 10 I 60 STATUTU.2004-10-19 do dziś
507.06.2005 R. PARAGRAFY: 10 PKT 8 LIT.B; PAR. 12 UST. 2 PKT B; PAR. 14 UST. 3; PAR. 22 UST. 2; PAR. 25 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 26; PAR. 29; PAR. 30; PAR. 31 PKT 1; PAR. 32; PAR. 33; PAR. 57 UST. 2; PAR. 60; PAR. 62; PAR. 63; PAR. 65; PAR. 82 UST. 1; PAR. 87 UST. 2, 3, 4, 5, 6; PAR. 90 UST. 1, 2 I 3;2005-08-04 do dziś
614.06.2006 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 5 UST. 3 PKT 2, PAR. 6 UST. 6, PAR. 10 PKT 6, 7, 8, 9, 11, PAR. 11 PKT 4, 5, 10, 11, PAR. 12; PAR. 19 UST. 1; PAR. 20 UST. 1; PAR. 23 UST. 4; PAR. 25 PKT 1; PAR. 66; PAR. 67; PAR. 69; PAR. 74; PAR. 76 UST. 1, 2; PAR. 79; PAR. 82; PAR. 82 UST. 2; PAR. 83 UST. 1, 2, 3, 4; PAR. 83 UST. 2; PAR. 87 UST. 1, 2, 3, 6; PAR. 90 UST. 1; PAR. 91 UST. 2; PAR. 92 UST. 1, 2; PAR. 96 UST. 1, 2; PAR. 97; PAR. 98 UST. 2, 3, 4, 5; PAR. 101 UST. 3; PAR. 102 UST. 1; PAR. 103 PKT OD 9 DO 16; PAR. 107 UST. 1, 2; PAR. 115 W UST. 19, 22, 24; PAR. 120; PAR. 125 UST. 2 SKREŚLONO: W PAR. 76 W UST. 1 PKT 1, 2; PAR. 83 UST. 5; PAR. 84; PAR. 85; PAR. 103 PKT 8 DODANO: W PAR. 5 W UST. 3 W PKT 2-LIT.A, B; W PAR. 6 W UST. 4 PKT 5; PAR. 93 UST. 2; PAR. 101 UST. 6; PAR. 115 UST. 1 -PKT 28;2006-12-13 do dziś
726.11.2007 R., ZMIENIONO PAR.: 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 22 Z INDEKSEM 1, 37, 44, 45, 50, 51, 53, 57, 61, 62, 67, 68, 70, 74, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 93, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, SKREŚLONO PAR.: 25, 26, 27, 55, 56, 64, 65, 66, 69, 102, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, DODANO PAR.: 16 Z INDEKSEM 12008-01-22 do dziś
804,05,06,07,08,11,12 I 13 CZERWCA 2018 R. ZMIENIONO: §4, §5, §6, §7,§9, §10, §11, §12, §13, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §28, §29, §30, §31, §33, §37, §39, §40, §41, §43, §44, §45, §46, §47, §49, §50, §53, §54, §59, §77, §82, §85, §86, §87, §89, §93, §94, §95, §96, §97, §98, §99, §100, §100’, §101, §105, §106, §115, §124, §125, §135, §136, §137. SKREŚLONO: &16, &32, &1392018-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRZYBOWSKI2002-07-29 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MAREK2002-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-29 do dziś
21. NazwiskoJANKOWSKA2002-07-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA GRAŻYNA2002-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-07-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-29 do dziś
31. NazwiskoCHMURA2002-07-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-07-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKOWSKI2019-07-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNA2002-07-29 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA FRANCISZKA2002-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDNY2006-12-13 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW FRANCISZEK2006-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGNATOWICZ2019-07-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIRA MAŁGORZATA2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRABĘDA2018-08-17 do dziś
2. ImionaROBERT MICHAŁ2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARABASZ KASZUBSKA2018-08-17 do dziś
2. ImionaKAROLINA MARIA2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUKOWSKA BĄKOWSKA2018-08-17 do dziś
2. ImionaANNA REGINA2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁOWID2018-08-17 do dziś
2. ImionaJAROSŁAWA2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARABANIK2019-07-26 do dziś
2. ImionaSTEFAN MICHAŁ2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-07-29 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-07-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-21 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-21 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-07-21 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-07-21 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-07-21 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-07-21 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-07-21 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-21 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
4data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
5data złożenia 16.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-18 do dziś
6data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
8data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
9data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
10data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
11data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
13data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
15data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
16data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
19data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
20data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-18 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
701.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-18 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
701.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
1001.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-14 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów