„BUSINESS DATA POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000124020
Numer REGON: 630349120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/213292/20/592]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630349120 NIP 77910171982007-05-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS DATA POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 97282002-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica SZARYCH SZEREGÓW nr domu 25 kod pocztowy 60-462 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.06.1995 R., NOTARIUSZ HANNA JASIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 2729/95, 14.05.2002 R., NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 2304/2002 ZMIANA TREŚCI PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, WYKREŚLENIE PAR. 22, PAR. 23. PAR. 24 UMOWY SPÓŁKI.2002-07-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 23 GRUDNIA 2009 R., REP. A NR 18743/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. PIOTR KOWNADY, ANDRZEJ ADAMSKI, UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 59/2 W POZNANIU, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 7 UMOWY SPÓŁKI NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE.2010-02-15 do dziś
322.01.2019 R., REP. A NR 595/2019, NOTARIUSZ PIOTR ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, ZMIANA § 8 UST.1, WYKREŚLENIE § 8 UST. 4, § 11 UST. 3 I 4, § 18 UST.32019-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSIAK2002-07-26 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2002-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.600,00 ZŁ2019-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAKOWSKI2019-04-24 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2019-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.800,00 ZŁ2019-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego74400,00 PLN2002-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport138400,00 PLN2002-07-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAKOWSKI2019-04-24 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2019-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSIAK2002-07-26 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2002-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEHRLI2003-12-11 do dziś
2. ImionaANGELIKA HEIDI2003-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-02-15 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-02-15 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-02-15 do dziś
477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-02-15 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-02-15 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-02-15 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-02-15 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-15 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-15 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 11.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 08.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
5data złożenia 17.07.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
6data złożenia 19.04.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU2007-05-02 do dziś
7data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
8data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
10data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
12data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
14data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
15data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
17data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
18data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-07-26 do dziś
20data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU2007-05-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
5OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-07-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
5OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
6OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU2007-05-02 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
801.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
9OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-07-26 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów