SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GEESOWIANKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000123987
Numer REGON: 001286760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401671/22/71]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012867602002-07-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GEESOWIANKA”2002-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU nr w rejestrze 18732002-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ZAMOJSKI gmina ADAMÓW miejscowość ADAMÓW2002-07-24 do dziś
2. Adresnr domu 8B kod pocztowy 22-442 poczta ADAMÓW 2002-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 SIERPNIA 1995 R. 11 MAJ 2002 R. -PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU2002-07-24 do dziś
212.06.2010 R. ZMIENIONO §§: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, USUNIĘTO §§: 108, 109, PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2010-11-09 do dziś
329.06.2018 R. ZMIENIONO § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 24, § 25, § 26, § 30, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 43, § 44, § 49, § 51, § 52, § 62, § 64, § 65, § 69, § 76, § 79, § 80, § 85, § 90, § 91, § 94, § 95, § 102, § 104, § 107, § 108; DODANO § 8A, § 8B, § 12A, § 12B, § 12C, § 17A, § 17B; SKREŚLONO § 22 UST. 6, § 28, §§ 45-48, § 50, §§ 55-61, § 81 UST. 5 ZDANIE DRUGIE.2018-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGODZISZEWSKI2020-11-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD KAZIMIERZ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2020-11-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-16 do dziś
21. NazwiskoPUŹNIAK2002-07-24 do dziś
2. ImionaROBERT2002-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-07-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBEK2020-11-16 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARSZAK2020-11-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUS2020-11-16 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 12.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-10-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 16.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-08 do dziś
4data złożenia 14.02.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
5data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-08 do dziś
7data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
8data złożenia 26.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-09 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 01.01. -31.12.20102011-09-07 do dziś
10data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
11data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
12data złożenia 01.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
13data złożenia 04.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
14data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
15data złożenia 26.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
18data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
19data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
20data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-08 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-09 do dziś
601.01. -31.12.20102011-09-07 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R2004-07-15 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-08 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-09 do dziś
701.01. -31.12.20102011-09-07 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów