BORREGAARD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000123872
Numer REGON: 631117297
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-06-14
Sygnatura akt[RDF/298409/21/873]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP6311172972002-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORREGAARD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 118932002-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-08-07 do dziś
2. Adresulica ZIĘBICKA nr domu 2 kod pocztowy 60-164 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2002-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2004 R. NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8, REP. A NR 19134/2004 ZMIENIONO ART. 5 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2004-12-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.03.1998 R., REP. A NR 1482/98, NOTARIUSZ MAŁGORZATA GROMEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. WIERTNICZEJ 45.2002-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORREGAARD AS2012-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH2012-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2002-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
13. Numer PESEL\REGON***********2019-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYS2015-01-07 do dziś
2. ImionaTHOMAS2015-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNYGREN2003-07-03 do dziś
2. ImionaPETER2003-07-03 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-03 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaVON HUSBY2002-08-07 do dziś
2. ImionaKURT OVE2002-08-07 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoERDMANN2002-08-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2002-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-08-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 13 Z PROWADZENIE BADAŃ MARKETINGOWYCH2010-07-29 do dziś
246 PROWADZENIE HANDLU HURTOWEGO TOWARAMI INWESTYCYJNYMI, ZAOPATRZENIOWYMI I KONSUMPCYJNYMI2010-07-29 do dziś
347 PROWADZENIE HANDLU DETALICZNEGO TOWARAMI INWESTYCYJNYMI, ZAOPATRZENIOWYMI I KONSUMPCYJNYMI2010-07-29 do dziś
410 PROWADZENIE PRODUKCJI I KONFEKCJONOWANIE ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-07-29 do dziś
520 PROWADZENIE PRODUKCJI I KONFEKCJONOWANIE ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH2010-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 12.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-08-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
5data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
6data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
7data złożenia 28.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-13 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
9data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
10data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
11data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
12data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
13data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
14data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
15data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
16data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
17data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
20data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-13 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów