SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000123680
Numer REGON: 000871568
Numer NIP: 6440513238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu72Data dokonania wpisu2023-12-13
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/35648/23/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000871568 NIP 64405132382010-10-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”2002-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 7992002-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2002-07-26 do dziś
2. Adresulica GWIEZDNA nr domu 1 E kod pocztowy 41-219 poczta SOSNOWIEC 2002-07-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMHUTNIK.PL2012-07-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMHUTNIK.PL2012-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124 CZERWIEC 1995 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 24 WRZESIEŃ 1995 R. ZMIANY STATUTU DOKONANO W DNIU 11 STYCZEŃ 2002 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 10 Z DNIA 11 STYCZEŃ 2002 R. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 11 Z DNIA 11 STYCZEŃ 2002 R.2002-07-26 do dziś
26 CZERWIEC 2003 R. ZMIANY UJĘTE SĄ W TEKŚCIE JEDNOLITYM UCHWALONYM PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW 06.06.2003 R. DOKONANO ZMIAN W PAR.; PAR. 3, PAR. 4, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 7, PAR. 33, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 32, PAR. 34, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 53, PAR. 82, PAR. 83. SKREŚLONO W CAŁOŚCI NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR. 40, PAR. 54, PAR. 57, PAR. 71 UST. 4 I 5, PAR. 73, PAR. 76, PAR. 79, PAR. 81, PAR. 100. WPROWADZONO NOWE ZAPISY W PARAGRAFACH: PAR. 38, PAR. 41, PAR. 50, PAR. 53, PAR. 58, PAR. 59, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 62, PAR. 63, PAR. 64, PAR. 65, PAR. 66, PAR. 67, PAR. 68, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 72, PAR. 74, PAR. 77, PAR. 78, PAR. 80, PAR. 82, PAR. 84, PAR. 85, PAR. 86, PAR. 87, PAR. 88, PAR. 89, PAR. 90, PAR. 91, PAR. 92, PAR. 93, OD PAR. 94 DO PAR. 137, PAR. 139, PAR. 140, PAR. 141, PAR. 143, PAR. 144, PAR. 145, PAR. 146, PAR. 155, PAR. 156. ZMIANĄ NUMERACJI OBJĘTE SĄ NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR. 38 JAKO PAR. 39, PAR. 39 JAKO PAR. 40, PAR. 50 JAKO PAR. 51, PAR. 51 JAKO PAR. 52, PAR. 52 JAKO PAR. 54, PAR. 53 JAKO PAR. 55, PAR. 55 JAKO PAR. 56, PAR. 56 JAKO PAR. 57, PAR. 65 JAKO PAR. 73, PAR. 66 JAKO PAR. 75, PAR. 67 JAKO PAR. 76, PAR. 69 JAKO PAR. 79, PAR. 71 JAKO PAR. 81, PAR. 74 JAKO PAR. 82, PAR. 75 JAKO PAR. 83, PAR. 82 JAKO PAR. 138, PAR. 88 JAKO PAR. 142, PAR. 92 JAKO PAR. 147, PAR. 93 JAKO PAR. 148, PAR. 94 JAKO PAR. 149, PAR. 95 JAKO PAR. 150, PAR. 96 JAKO PAR. 151, PAR. 97 JAKO PAR. 152, PAR. 98 JAKO PAR. 153, PAR. 99 JAKO PAR. 154.2003-11-06 do dziś
326 MAJ 2006 R. DOKONANO ZMIAN W PAR.: PAR. 11, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 22, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 27, PAR. 29, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 40, PAR. 41, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 65, PAR. 68, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 71, PAR. 75, PAR. 83, PAR. 90, PAR. 93, PAR. 100, PAR. 102, PAR. 104, PAR. 106, PAR. 107, PAR. 110, PAR. 115, PAR. 119, PAR. 120, PAR. 121, PAR. 127, PAR. 132, PAR. 133, PAR. 138, PAR. 140, PAR. 142, PAR. 144, PAR. 145, PAR. 147, PAR. 148, PAR. 149, PAR. 150, PAR. 151, PAR. 152, PAR. 153, PAR. 154, PAR. 155, PAR. 156. SKREŚLONO USTĘPY W NASTĘPUJĄCYCH PAR.: PAR. 18 UST. 2 PKT 7, PAR. 60 UST. 2, PAR. 61 UST. 1 PKT 1, PAR. 65 UST. 1.2006-07-06 do dziś
423 LISTOPAD 2007 R. ZMIANY UJĘTE SĄ W TEKŚCIE JEDNOLITYM UCHWALONYM PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 23.11.2007 R. ZMIANY: PAR. 2 UST. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 39, PAR. 40, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 44, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 53, PAR. 54, PAR. 55, PAR. 56, PAR. 57, PAR. 58,.PAR. 59, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 62, PAR. 63, PAR. 64, PAR. 65, PAR. 66, PAR. 67, PAR. 68, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 71, PAR. 72, PAR. 73, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 76, PAR. 77, PAR. 78, PAR. 79, PAR. 79, PAR. 80, PAR. 81, PAR. 82, PAR. 83, PAR. 84, PAR. 85, PAR. 86, PAR. 87, PAR. 88, PAR. 89, PAR. 90, PAR. 91, PAR. 92, PAR. 93, PAR. 94, PAR. 95, PAR. 96, PAR. 96, PAR. 97, PAR. 98, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 101, PAR. 102, PAR. 103, PAR. 104, PAR. 105, PAR. 106, DODANO: PAR. 5 ZE ZNACZKIEM 1, USUNIĘTO PARAGRAFY: PAR. 107, PAR. 108, PAR. 109, PAR. 110, PAR. 111, PAR. 112, PAR. 113, PAR. 114, PAR. 115, PAR. 116, PAR. 117, PAR. 118, PAR. 119, PAR. 120, PAR. 121, PAR. 122, PAR. 123, PAR. 124, PAR. 125, PAR. 126, PAR. 127, PAR. 128, PAR. 130, PAR. 131, PAR. 132, PAR. 133, PAR. 134, PAR. 135, PAR. 136, PAR. 137, PAR. 138, PAR. 139, PAR. 140, PAR. 141, PAR. 142, PAR. 143, PAR. 143, PAR. 144, PAR. 145, PAR. 146, PAR. 147, PAR. 148, PAR. 149, PAR. 150, PAR. 151, PAR. 152, PAR. 153, PAR. 154, PAR. 154, PAR. 155, PAR. 156, PAR. 157. SZCZEGÓŁOWY OPIS DOKONANYCH ZMIAN JEST W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY NR 14/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 23.11.2007 R.2008-06-30 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 8 WZCZ Z DNIA 28.05.2010 R. DOKONANO ZMIAN W: PAR. 3, PAR. 12, PAR. 30, PAR. 34, PAR. 38, PAR. 40, PAR. 44, PAR. 66, PAR. 78, PAR. 82, W ROZDZIALE 17 PRZEPISY KOŃCOWE, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 105, PAR. 106 ZMIANĄ NUMERACJI OBJETE SĄ NAST. PAR. 104 JAKO 105, NOWE BRZMIENIE PAR. 104, DOKONANO ZMIAN KOLEJNOŚCI PARAGRAFÓW: PAR. 105 JAKO 106, PAR. 106 JAKO 107 SKRESLONO USTEPY NASTEPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: UST. 3 PAR. 39, UST. 6 PAR. 44, UST. 16 PAR. 892010-08-13 do dziś
6UCHWAŁAMI NR 2, 3, 4 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 03.06.2011 R. -ZMIENIONO: § 8 UST. 1 PKT 12, § 18 UST. 2, § 20 UST. 3, UST 5, § 21 UST. 3, UST. 5, § 22 UST. 3, UST. 5, § 23 UST. 3, UST. 5, § 25 UST. 2 PKT 1, § 74 UST. 1, UST. 7, UST. 8, UST. 10, UST. 11, UST. 12, § 75 UST. 3, UST. 4, UST. 10, § 76 UST. 22, § 77 UST. 1, UST. 5, UST. 14, UST. 15, § 79 UST. 2, UST. 3, § 85 UST. 1; -DODANO: § 74 UST. 14, UST15, UST. 16, § 77 UST. 16, § 80 UST. 5 ZE ZN.1, UST. 5 ZE ZN.2, UST. 6 ZE ZN.1, § 82 UST. 1 PKT 17; -USUNIĘTO: § 73 UST. 1 PKT 4, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105. -ZMIENIONO NUMERACJĘ: § 106 NA § 100.2011-09-30 do dziś
7UCHWAŁA NR 2/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” PODZIELONEGO NA CZĘŚCI OBRADUJĄCEGO W DNIACH OD 02 -05.11.2011 R. DOKONANO ZMIAN: § 3, § 7 UST. 2 PKT A, § 16 UST. 5, § 74 UST. 8, UST. 9, § 78 UST. 5, § 80 UST. 7, § 82 UST. 1 PKT 13; DODANO: § 77 UST. 4 ZE ZN.1; ZMIANA NUMERACJI: § 107 NA § 101;2012-01-17 do dziś
8UCHWAŁA NR 4/2012 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” PODZIELONEGO NA CZTERY CZĘŚCI, ODBYTEGO W DNIACH OD 12 -15.06.2012 R. DOKONANO ZMIAN: PAR. 29 UST. 3, PAR. 36 UST. 2, PAR. 47, PAR. 50; DODANO: PAR. 34 UST. 10, UST. 11, UST. 12; WYKREŚLONO: PAR. 48 UST. 2.2012-07-10 do dziś
9UCHWAŁA NR 21/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK”, PODZIELONEGO NA CZTERY CZĘŚCI ODBYTEGO W DNIACH OD 25 DO 28.06.2013 R. -ZMIENIONO: PAR.78 UST.52013-07-25 do dziś
10UCHWAŁA NR 09/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK”, PODZIELONEGO NA CZTERY CZĘŚCI ODBYTEGO W DNIACH OD 13 DO 16.05.2014 R. ZMIANA: § 48, § 76, § 82 UST. 1, § 85, § 87 UST. 3 DODANO: § 12 UST. 2 PKT. 11, § 84 UST. 52014-06-03 do dziś
11UCHWAŁA NR 11/2015 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” ODBYTEGO W DNIACH OD 27.04.2015 R. DO 30.04.2015 R. - ZMIANA: §30 PKT6, §70 UST.1 - WYKREŚLENIE: §12 PKT 32015-05-29 do dziś
12UCHWAŁA NR 10/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” ODBYTEGO W DNIACH OD 10.04.2017 R. DO 13.04.2017 R. ZMIENIONO: §4 PKT 1 STATUTU ORAZ W §77 PKT 5 DODANO PPKT 4.2017-07-19 do dziś
13UCHWAŁA NR 10/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” PODZIELONEGO NA TRZY CZĘŚCI, ODBYTEGO W DNIA 26, 27, 29 CZERWCA 2018 R. UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W NOWYM BRZMIENIU.2018-09-07 do dziś
14UCHWAŁA NR 10/2020 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W SOSNOWCU PODZIELONEGO NA TRZY CZĘŚCI, ODBYTEGO W DNIACH 31.08.2020R., 01.09.2020R. I 02.09.2020R. ZMIENIONO: PAR.17 UST.3, PAR.18 UST.3, PAR.30 UST.10,11,12, PAR.43 UST.3, PAR.44, PAR.45, PAR.46, PAR.48, PAR.71 UST.3, PAR.73 UST.2, PAR.73 UST.5, PAR.75 UST.3, PAR.76 UST.1, PAR.79 UST.1, PAR.82 STATUTU.2020-09-30 do dziś
15UCHWAŁA NR 19/2022 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W SOSNOWCU PODZIELONEGO NA TRZY CZĘŚCI ODBYTEGO W DNIACH 12, 13, 14.04.2022R. ZMIENIONO: PAR.17 UST.7, PAR.18 UST.7, PAR. 19 UST.7, PAR 20 UST.7, PAR. 72 WYKREŚLA SIĘ PKT.5), A NUMERY PORZĄDKOWE OD 6) DO 18) OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ OD 5) DO 17), PAR. 74 UST.5 STATUTU.2022-09-30 do dziś
16UCHWAŁA NR 10/2023 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W SOSNOWCU PODZIELONEGO NA TRZY CZĘŚCI ODBYTEGO W DNIACH 03, 05, 06.04.2023R. ZMIENIONO: PAR.77 UST.5, PAR. 78 UST.1 PKT. 3) KOLEJNO NAZWANE PODPUNKTY D), E), F) OTRZYMUJĄ KOLEJNO NAZWY A), B), C).2023-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPAR. 87 UST. 3 STATUTU SPÓŁDZIELNI STANOWI, IŻ OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ RÓWNIEŻ SKŁADAĆ DWAJ PEŁNOMOCNICY.OŚWIADCZENIA O KTÓRYCH MOWA W UST. 3 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2014-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPODSIADŁO2022-10-27 do dziś
2. ImionaMARCIN LECHOSŁAW2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-10-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-27 do dziś
21. NazwiskoBIELAK2015-10-13 do dziś
2. ImionaWAWRZYNIEC JEREMI2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2016-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-13 do dziś
31. NazwiskoADAMIEC2015-01-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ MICHAŁ2015-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-30 do dziś
41. NazwiskoKACZMARCZYK2011-06-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2015-01-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMROCHA2022-09-30 do dziś
2. ImionaMARIOLA KRYSTYNA2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2022-09-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ARTUR2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2022-09-30 do dziś
2. ImionaMAREK KORNEL2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEBO2022-09-30 do dziś
2. ImionaARTUR JAKUB2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILAWSKI2022-09-30 do dziś
2. ImionaKAROL KRZYSZTOF2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURGA2022-09-30 do dziś
2. ImionaDAMIAN EDWARD2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYWARTY2022-09-30 do dziś
2. ImionaADRIAN STEFAN2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASIŃSKA2022-09-30 do dziś
2. ImionaPAULINA ALEKSANDRA2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2022-09-30 do dziś
2. ImionaPIOTR SZYMON2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2022-09-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKA2022-09-30 do dziś
2. ImionaLILIANA JOLANTA2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEK2019-05-16 do dziś
2. ImionaOSKAR RYSZARD2019-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoCHOLEWA2010-10-22 do dziś
2. ImionaJERZY2010-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-10-22 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU, W TYM, DO DOKONYWANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ TEJ SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW I POROZUMIEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA ZAPEWNIEŃ ORAZ OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO TYPU OŚWIADCZENIA, ODBIORU NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z PŁATNOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE PODEJMOWANIA WSZELKICH DZIAŁAŃ, KTÓRE OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE, W ZWIĄZKU Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, ZARÓWNO WOBEC OSÓB TRZECICH JAK I W STOSUNKACH WEWNĄTRZ SPÓŁDZIELNI ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM SPÓŁDZIELNIĄ, WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, PRZED WSZYSTKIMI SĄDAMI, URZĘDAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI SKARBOWYMI, INSTYTUCJAMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI I INNYMI PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, ORAZ DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW, WSZELKICH SPRAWACH ZARÓWNO ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU ODBIORU I POKWITOWANIA KORESPONDENCJI, PRZESYŁEK, DOKUMENTÓW.2010-10-22 do dziś
21. NazwiskoBOCHEŃSKI2015-10-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-13 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU, W TYM DO DOKONYWANIU W JEJ IMIENIU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ TEJ SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW I POROZUMIEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA ZAPEWNIEŃ ORAZ ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW I POROZUMIEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA ZAPEWNIEŃ ORAZ OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO TYPU OŚWIADCZENIA, ODBIORU NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z PŁATNOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE PODEJMOWANIA WSZELKICH DZIAŁAŃ, KTÓRE OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE, W ZWIĄZKU Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, ZARÓWNO WOBEC OSÓB TRZECICH JAK I W STOSUNKACH WEWNĄTRZ SPÓŁDZIELNI ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM SPÓŁDZIELNIĄ, WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, PRZEDE WSZYSTKIM SĄDAMI, URZĘDAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI SKARBOWYMI, INSTYTUCJAMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI I INNYMI PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI ORAZ DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW WE WSZELKICH SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, ODBIORU I POKWITOWANIA KORESPONDENCJI, PRZESYŁEK, DOKUMENTÓW.2015-10-13 do dziś
31. NazwiskoWIŚNIEWSKI2019-05-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” NASTĘPUJACYCH CZYNNOŚCI: A) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU, W TYM, DO DOKONYWANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ TEJ SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW I POROZUMIEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA ZAPEWNIEŃ ORAZ OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO TYPU OŚWIADCZENIA, ODBIORU NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z PŁATNOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE PODEJMOWANIA WSZELKICH DZIAŁAŃ, KTÓRE OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE, W ZWIĄZKU Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, ZARÓWNO WOBEC OSÓB TRZECICH JAK I W STOSUNKACH WEWNĄTRZ SPÓŁDZIELNI ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM SPÓŁDZIELNIĄ, B) WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, PRZED WSZYSTKIMI SĄDAMI, URZĘDAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI SKARBOWYMI, INSTYTUCJAMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI I INNYMI PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, ORAZ DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW,WE WSZELKICH SPRAWACH ZARÓWNO ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, C) ODBIORU I POKWITOWANIA KORESPONDENCJI, PRZESYŁEK, DOKUMENTÓW.2019-05-21 do dziś
41. NazwiskoWIECZORKIEWICZ2021-07-07 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: A/ REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU, W TYM DO DOKONYWANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ TEJ SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW I POROZUMIEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA ZAPEWNIEŃ ORAZ OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO TYPU OŚWIADCZENIA, ODBIORU NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PŁATNOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE PODEJMOWANIA WSZELKICH DZIAŁAŃ, KTÓRE OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE, W ZWIĄZKU Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, ZARÓWNO WOBEC OSÓB TRZECICH JAK I W STOSUNKACH WEWNĄTRZ SPÓŁDZIELNI ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZENIEM SPÓŁDZIELNIĄ, B/ WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, PRZED WSZYSTKIMI SĄDAMI, URZĘDAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI SKARBOWYMI, INSTYTUCJAMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI, OSOBAMI PRAWNYMI, FIZYCZNYMI I INNYMI PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI ORAZ DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW, WE WSZELKICH SPRAWACH ZARÓWNO ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, C/ ODBIORU I POKWITOWANIA ODBIORU KORESPONDENCJI, PRZESYŁEK, DOKUMENTÓW2021-07-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-10-22 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-10-22 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-22 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-10-22 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 17.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 R.2003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 08.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 02.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-06-09 do dziś
4data złożenia 02.06.2006 okres 2005 R.2006-06-12 do dziś
5data złożenia 05.06.2007 okres 2006 R.2007-06-21 do dziś
6data złożenia 26.05.2008 okres 2007 R.2008-06-30 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 2008 R.2009-07-14 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 2009 R.2010-08-13 do dziś
9data złożenia 07.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-15 do dziś
10data złożenia 28.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-10 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-25 do dziś
12data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
13data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
14data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
16data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
17data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
18data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
19data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
20data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
21data złożenia 19.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 R.2006-06-12 do dziś
22006 R.2007-06-21 do dziś
32007 R.2008-06-30 do dziś
42008 R.2009-07-14 do dziś
52009 R.2010-08-13 do dziś
62010 ROK2011-06-15 do dziś
72011 ROK2012-07-10 do dziś
82012 ROK2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-09 do dziś
42005 R.2006-06-12 do dziś
52006 R.2007-06-21 do dziś
62007 R.2008-06-30 do dziś
72008 R.2009-07-14 do dziś
82009 R.2010-08-13 do dziś
92010 ROK2011-06-15 do dziś
102011 ROK2012-07-10 do dziś
112012 ROK2013-07-25 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-27 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-06-09 do dziś
42005 R.2006-06-12 do dziś
52006 R.2007-06-21 do dziś
62007 R.2008-06-30 do dziś
72008 R.2009-07-14 do dziś
82009 R.2010-08-13 do dziś
92010 ROK2011-06-15 do dziś
102011 ROK2012-07-10 do dziś
112012 ROK2013-07-25 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów