SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. J. LIGONIA W GLIWICACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000123633
Numer REGON: 003538800
Numer NIP: 6311074067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/392208/22/665]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0035388002002-07-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. J. LIGONIA W GLIWICACH2002-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 12012002-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2002-07-18 do dziś
2. Adresulica J. LIGONIA nr domu 9 nr lokalu 5 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE 2002-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 02.07.1990 R. 2) 17.12.2001 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2002-07-18 do dziś
230.12.2003 R. -ZMIANA OD PAR. 1 DO PAR. 99 NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU2004-01-26 do dziś
35.10.2006 R. -ZMIENIONO §§ 3; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 24; 25; 28; 29; 32; 44; 55; 56; 64; 70; 71; 72; 77; 88; 992007-03-19 do dziś
420.12.2007 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. J. LIGONIA W GLIWICACH PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2008-02-06 do dziś
523.07.2013 R. - ZMIENIONO §16 UST.2, DODANO §77 UST.42013-10-22 do dziś
628.05.2018 R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2018-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRZYBOWSKA2021-11-15 do dziś
2. ImionaDANUTA2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-15 do dziś
21. NazwiskoMESJASZ2018-08-20 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2018-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJCZYK2021-11-15 do dziś
2. ImionaJAN2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRANKIEWICZ2002-07-18 do dziś
2. ImionaJERZY2002-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURY2006-02-01 do dziś
2. ImionaTOBIASZ2006-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMIECIK2021-11-15 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJCZYK2013-10-22 do dziś
2. ImionaJOANNA IRENA2013-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-22 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIK2013-10-22 do dziś
2. ImionaZOFIA KRYSTYNA2013-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-22 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARCZYK2018-01-19 do dziś
2. ImionaIZABELA2018-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-19 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2002-07-18 do dziś
2. ImionaWITOLD STANISŁAW2002-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoGŁOWACKA2018-06-13 do dziś
2. ImionaTERESA ANNA2018-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-13 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE - DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. J. LIGONIA W GLIWICACH ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2018-06-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-07-18 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-18 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-18 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-18 do dziś
570 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-07-18 do dziś
691 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-18 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2018-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-11 do dziś
2data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
3data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
4data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
5data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
6data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
7data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
8data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
9data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów