SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUMAR”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000123558
Numer REGON: 001288339
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14565/22/735]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001288339 NIP 59410003252007-07-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUMAR”2002-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -REJESTROWY GORZÓW WLKP. V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 8422002-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat CHOSZCZEŃSKI gmina CHOSZCZNO miejscowość CHOSZCZNO2002-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOSZCZNO ulica UL. NADBRZEŻNA nr domu 3 „C” nr lokalu 7 kod pocztowy 73-200 poczta CHOSZCZNO kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1TEKST JEDNOLITY STATUTU W BRZMIENIU UCHWALONYM PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 24.06.1995 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 26.06.1999 R. ZMIANA PAR. 732002-07-29 do dziś
2UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27.06.2003 R. ZMIANY STATUTU: DODANO DZIAŁ I ZMIANA §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. DODANO: §§ 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117.2003-12-09 do dziś
328.11.2007 R. ZMIENIONO § § 1, 2, 4, 6, DO 117, DODANO § § 118 DO 1282008-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZCZUCKI2002-07-29 do dziś
2. ImionaARTUR2002-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-29 do dziś
21. NazwiskoCZYŻAK2002-07-29 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2002-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-07-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMOLA2022-09-29 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2022-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODKO MONATZ2022-09-29 do dziś
2. ImionaMARIOLA EWA2022-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRUŚCIEL2018-10-02 do dziś
2. ImionaRYSZARD AMBROŻY2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-04 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. data złożenia 02.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-09 do dziś
4data złożenia 14.06.2006 okres ZA 2005 R.2006-06-30 do dziś
5data złożenia 31.03.2007 okres 2006 R.2007-07-19 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-07 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-10 do dziś
8data złożenia 06.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-26 do dziś
9data złożenia 20.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-28 do dziś
10data złożenia 12.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-28 do dziś
11data złożenia 14.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
12data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
13data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
14data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
15data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
16data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
19data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
20data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-07 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-10 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-26 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-28 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-28 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-22 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-09 do dziś
401.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-07 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-10 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-26 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-28 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-28 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-22 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów