XP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000123194
Numer REGON: 011070874
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[RDF/254530/20/646]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011070874 NIP 11300172292007-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaXP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 320762002-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BELGRADZKA nr domu 5 kod pocztowy 02-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 08.04.1992 R. -NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, K.N. W WARSZAWIE, NR REP. A 2606/92; ZMIANA §§ 6, 9, 10, 14, 15, 23; UCHYLONO §§ 30, 31, 32; TEKST JEDNOLITY -03.07.2002 R. ASESOR NOTARIALNY MAREK WATRAKIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ; K.N. W WARSZAWIE, NR REP. A 10617/2002;2002-07-15 do dziś
203.04.2003 R., REPERTORIUM A-1888/2003, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA MARII ALICJI JANOWSKIEJ W WARSZAWIE § 2 UMOWY SPÓŁKI -ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA § 14 UMOWY SPÓŁKI -ZMIANA2003-04-18 do dziś
322.01.2004 R. REP. A -516/2004 NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6, 9, 12, 14, 28, 29 DODANO: § 302004-03-03 do dziś
407.07.2005 R. REP. A -5313/2005, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA ALICJA JANOWSKA, 01-010 WARSZAWA, UL. NOWOLIPKI 27 B LOK. 3 ZMIANA: §6, §92005-08-17 do dziś
502.06.2009 R., REPERTORIUM A-3801/2009, NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA ALICJA JANOWSKA 01-010 WARSZAWA UL. NOWOLIPKI 27B LOK. 3 ZMIENIONO: § 9, § 14 USUNIĘTO: TIRET NR 10 W § 17 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI2009-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA. C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0130480052003-04-18 do dziś
4. Numer KRS0000033753 2003-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.400 ZŁ2005-08-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT2002-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIKOWSKI2013-01-15 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ STEFAN2013-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoOSTERCZUK2009-10-13 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2009-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2009-10-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-10-13 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-10-13 do dziś
380 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-10-13 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-10-13 do dziś
581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-10-13 do dziś
681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-10-13 do dziś
781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-10-13 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-10-13 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-13 do dziś
1080 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2017-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-04-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-17 do dziś
4data złożenia 12.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-17 do dziś
5data złożenia 19.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
6data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
7data złożenia 21.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-13 do dziś
8data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-03 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
11data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
12data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
14data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
16data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
17data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
18data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
19data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-03 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-03 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów