„ARTBOX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000123074
Numer REGON: 932806078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351459/21/541]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932806078 NIP 89517759632007-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTBOX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KIEŁCZOWSKA nr domu 64 B kod pocztowy 51-315 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2008-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 17.06.2002 R. PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ ŁOBODĘ, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 5 REPERTORIUM A NUMER 2920/20022002-07-15 do dziś
204.08.2016R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY, UL. MICKIEWICZA 5, REP. A NR 4999/2016. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I W TO MIEJSCE PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2016-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 PLN2002-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2016-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2002-07-15 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW PIOTR2002-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2002-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKA NOWAK2002-07-15 do dziś
2. ImionaIZABELA BEATA2002-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA DYREKTORA2002-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOWAK2013-08-12 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2013-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-08-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2016-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-10-06 do dziś
246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2016-10-06 do dziś
346 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-10-06 do dziś
447 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-06 do dziś
549 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-10-06 do dziś
668 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-06 do dziś
768 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-06 do dziś
873 1 REKLAMA2016-10-06 do dziś
977 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-02 do dziś
4data złożenia 20.06.2006 okres 2005 ROK2006-06-22 do dziś
5data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
6data złożenia 09.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-07 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
9data złożenia 04.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
10data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
11data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
12data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
13data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
14data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
15data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
16data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
18data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
19data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-02 do dziś
32005 ROK2006-06-22 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-07 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów