EWENEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000122889
Numer REGON: 015209257
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2012-11-10
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/46932/12/135]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0152092572004-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWENEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 98812002-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-07-15 do dziś
2. Adresulica CZARNIECKIEGO nr domu 5 nr lokalu 2 kod pocztowy 01-511 poczta WARSZAWA 2003-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 07 PAŹDZIERNIKA 2000 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W WIELKIEJ WSI 80, K. KRAKOWA PRZED NOTARIUSZEM JERZYM KOBLAŃSKIM, REP. A NR 7430/2000; AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.07.2002 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WITOLDEM KAPUSTĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRZESZOWICACH PRZY UL. WALKOWSKIEGO 2, REP. A NR 4917/2002: ZMIANA § 3; ZMIANA § 7 UST. 1; SKREŚLENIE § 9; ZMIANA OZNACZENIA § 10 NA § 9 I ZMIANA TREŚCI UST. 1; ZMIANA OZNACZENIA § 11 DO § 14ODPOWIEDNIO NA OZNACZENIE § 10 DO § 13; ZMIANA W § 13 UST. 1 PKT 2) I PKT 3) ORAZ UST. 2; DODANIE NOWEGO § 14; ZMIANA § 17; ZMIANA § 18; ZMIANA § 20; ZMIANA § 21.2002-07-15 do dziś
2REP. A NR 20824/2003, 29 GRUDNIA 2003 JANUSZ RUDNICKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOKAL 33. ZMIENIONO PARAGRAF 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2004-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115000,00 PLN2004-02-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2002-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRONIATOWSKA2002-07-15 do dziś
2. ImionaBEATA ANIELA2002-07-15 do dziś
BEATA ROZALIA2012-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-15 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-07-15 do dziś
252 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-07-15 do dziś
352 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-15 do dziś
452 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-07-15 do dziś
552 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2002-07-15 do dziś
664 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA2002-07-15 do dziś
764 20 B TELEFONIA RUCHOMA2002-07-15 do dziś
864 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2002-07-15 do dziś
964 20 D RADIOKOMUNIKACJA2002-07-15 do dziś
1064 20 E RADIODYFUZJA2002-07-15 do dziś
1164 20 F TELEWIZJA KABLOWA2002-07-15 do dziś
1222 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-07-15 do dziś
1364 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-07-15 do dziś
1471 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-07-15 do dziś
1571 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-07-15 do dziś
1672 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-07-15 do dziś
1772 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-07-15 do dziś
1872 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-07-15 do dziś
1972 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-07-15 do dziś
2072 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2002-07-15 do dziś
2172 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-07-15 do dziś
2273 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2002-07-15 do dziś
2322 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-07-15 do dziś
2473 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2002-07-15 do dziś
2573 20 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI2002-07-15 do dziś
2674 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-07-15 do dziś
2774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-07-15 do dziś
2874 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-07-15 do dziś
2974 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-07-15 do dziś
3074 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-07-15 do dziś
3174 40 Z REKLAMA2002-07-15 do dziś
3274 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-07-15 do dziś
3374 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2002-07-15 do dziś
3430 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2002-07-15 do dziś
3574 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-07-15 do dziś
3674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-15 do dziś
3780 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-07-15 do dziś
3892 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-07-15 do dziś
3992 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-07-15 do dziś
4092 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2002-07-15 do dziś
4192 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2002-07-15 do dziś
4292 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-15 do dziś
4392 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2002-07-15 do dziś
4493 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-15 do dziś
4552 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-07-15 do dziś
4674 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2002-07-15 do dziś
4774 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-07-15 do dziś
4874 20 A NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI2002-07-15 do dziś
4974 84 B USŁUGI DORADCZE I OPRACOWWYWANIE PLANÓW KONCEPCYJNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWA2002-07-15 do dziś
5074 14 A DORADZTWO INWESTYCYJNE2002-07-15 do dziś
5131 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2002-07-15 do dziś
5231 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-15 do dziś
5351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-07-15 do dziś
5451 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.11.2012 okres 20052012-11-10 do dziś
2data złożenia 05.11.2012 okres 20062012-11-10 do dziś
3data złożenia 05.11.2012 okres 20072012-11-10 do dziś
4data złożenia 05.11.2012 okres 20082012-11-10 do dziś
5data złożenia 05.11.2012 okres 20092012-11-10 do dziś
6data złożenia 05.11.2012 okres 20102012-11-10 do dziś
7data złożenia 05.11.2012 okres 20112012-11-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052012-11-10 do dziś
220062012-11-10 do dziś
320072012-11-10 do dziś
420082012-11-10 do dziś
520092012-11-10 do dziś
620102012-11-10 do dziś
720112012-11-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052012-11-10 do dziś
220062012-11-10 do dziś
320072012-11-10 do dziś
420082012-11-10 do dziś
520092012-11-10 do dziś
620102012-11-10 do dziś
720112012-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów