BUDOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000122668
Numer REGON: 292371282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2018-01-05
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/39/18/597]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP2923712822002-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2003-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 10882002-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STASZOWSKI gmina RYTWIANY miejscowość RYTWIANY2002-07-11 do dziś
2. Adresnr domu 60 kod pocztowy 28-236 poczta RYTWIANY kraj POLSKA 2002-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2000 ROK, NOTARIUSZ ANNA SOKÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOBRZEGU, UL. SANDOMIERSKA NR 8, REP. A NR 4325/2000.2002-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego77500,00 PLN2002-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport177500,00 PLN2002-07-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2002-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZERWIEC2002-07-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-11 do dziś
21. NazwiskoKUŁACZ2002-07-11 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2002-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-11 do dziś
31. NazwiskoBRYK2002-07-11 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2002-07-11 do dziś
245 22 Z WYKONYWANIE POKRYĆ I WIĄZAŃ DACHOWYCH2002-07-11 do dziś
345 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2002-07-11 do dziś
445 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2002-07-11 do dziś
545 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-07-11 do dziś
645 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-07-11 do dziś
745 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-07-11 do dziś
845 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-07-11 do dziś
945 41 Z TYNKOWANIE2002-07-11 do dziś
1045 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ. WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN2002-07-11 do dziś
1145 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-07-11 do dziś
1226 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA2002-07-11 do dziś
1345 44 A MALOWANIE2002-07-11 do dziś
1445 44 B SZKLENIE2002-07-11 do dziś
1545 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-07-11 do dziś
1651 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-07-11 do dziś
1751 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-07-11 do dziś
1851 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-07-11 do dziś
1952 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-07-11 do dziś
2071 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-07-11 do dziś
2128 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-07-11 do dziś
2228 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-07-11 do dziś
2326 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2002-07-11 do dziś
2426 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2002-07-11 do dziś
2526 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH2002-07-11 do dziś
2628 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2002-07-11 do dziś
2745 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-07-11 do dziś
2845 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2002-07-11 do dziś
2945 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2002-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji01.07.2003 ROK, REP.A 2836/2003 -NOTARIUSZ ANNA SOKÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOBRZEGU, UL. SZEROKA 5: UCHWAŁA NR 1/VII/2003 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2003-11-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDEN LIKWIDATOR -SAMODZIELNIE2003-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2003-11-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki01.07.2003 ROK, REP.A 2836/2003 -NOTARIUSZ ANNA SOKÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOBRZEGU, UL. SZEROKA 5: UCHWAŁA NR 1/VII/2003 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2003-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów