„A-GROTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000122556
Numer REGON: 008436205
Numer NIP: 6310000687
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-10-13
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/15187/23/849]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0084362052002-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-GROTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 17512002-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2002-07-10 do dziś
2. Adresulica MECHANIKÓW nr domu 9 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE 2003-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.11.1988 R. NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GLIWICACH, REP. A NR 5065/88; 22.03.2002 R. -NOTARIUSZ ANETA PRZYBYŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, REP. A NR 1582/2002, ZMIANA PAR.: 1; 6; 5; 152002-07-10 do dziś
206.02.2008 R. -REP. A NR 1655/2008, NOTARIUSZ ANETA PRZYBYŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH -ZMIENIONO: PAR. 6 PKT 1, 2, 4; PAR. 14; PAR. 15 PKT 72008-03-31 do dziś
316.11.2009 R., NOTARIUSZ ANETA PRZYBYŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPLSKICH, REP. A NR 12726/2009 ZMIANA PAR. 52009-11-30 do dziś
403.10.2023 R., REP. A NR 10217/2023, NOTARIUSZ MACIEJ LEPICH, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY.2023-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2715907502023-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000049844 2023-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.000,00 ZŁ2023-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego156000,00 ZŁ2008-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POWYŻSZY WYMÓG ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI NIE DOTYCZY ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTY 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTY 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.2023-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBKOWSKI2023-08-07 do dziś
2. ImionaMARCIN STEFAN2023-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOCHOWSKI2020-01-16 do dziś
2. ImionaJACEK JAN2020-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWECKI2002-07-10 do dziś
2. ImionaJANUARY2002-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-11-30 do dziś
225 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-11-30 do dziś
325 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2009-11-30 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-11-30 do dziś
525 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-11-30 do dziś
625 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-30 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-11-30 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-11-30 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-11-30 do dziś
1025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 24.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 29.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-06-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 18.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-06 do dziś
5data złożenia 21.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-24 do dziś
6data złożenia 28.03.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-04-04 do dziś
7data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-15 do dziś
8data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
9data złożenia 10.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
10data złożenia 15.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-23 do dziś
11data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-13 do dziś
12data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-28 do dziś
13data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
14data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
15data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
16data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
17data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
18data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
19data złożenia 21.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
20data złożenia 16.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
21data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
22data złożenia 29.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-03-24 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-04-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-23 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-13 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-06-09 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-03-24 do dziś
301.01.2006 - 31.12.20062007-04-04 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-15 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-05-23 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-04-13 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-05-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów