EMTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000122446
Numer REGON: 871633185
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-05-19
Sygnatura akt[RDF/381960/22/326]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP8716331852005-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica WŁOCŁAWSKA nr domu 147-157 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2013-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.06.2002 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA M.CHWIAŁKOWSKIEGO, KANC. NOT. W TORUNIU, REP. A nr 2585/20022002-07-10 do dziś
203.01.2005 R., REP. A NR 39/2005, NOT. TOMASZ HENRYK CHWIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŁAZIENNA 32, ZMIENIONO: § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, § 25, DODANO: § 16A, § 16B AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2005-01-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY 22.12.2006 R. REP. A NR 9159/2006, TOMASZ HENRYK CHWIAŁKOWSKI ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI, NOTARIUSZE W TORUNIU-SPÓŁKA CYWILNA UL. ŁAZIENNA NR 32; ZMIANY UMOWY SPÓŁKI § 7, § 82007-01-26 do dziś
419.06.2008 R., REP. A NR 7588/2008, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. WIELKIE GARBARY 21/2, NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA. ZMIENIONO: § 6 UMOWY SPÓŁKI.2008-07-07 do dziś
528.06.2013R.; REP A NR 1676/2013; NOTARIUSZ AGATA WRZECIONOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; DODANIE W § 6 USTĘPIE 2 PUNKTU 12.2013-07-12 do dziś
607.04.2014 R.; REP. A NR 754/2014; NOTARIUSZ AGATA WRZECIONKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIANA TREŚCI CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI.2014-04-25 do dziś
719.10.2015R.; REP A NR 4430/2015; NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU ZMIENIONO § 13A; SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-01-08 do dziś
813.12.2021 R.; REP. A NR 4687/2021; NOTARIUSZ IZABELA GASIN; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIENIONO PAR. 6 UST. 2 (DODANIE PUNKTÓW OD 15 DO 29).2022-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaJERZY2005-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.290.000,00 ZŁ2016-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLC2016-01-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 570.000,00 ZŁ2016-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLC NISTERENKO2016-01-08 do dziś
2. ImionaBARBARA2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 570.000,00 ZŁ2016-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLC2016-01-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 570.000,00 ZŁ2016-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3000000,00 ZŁ2007-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1120000,00 PLN2002-07-10 do dziś
22000000,00 ZŁ2007-01-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2014-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLC2005-01-25 do dziś
2. ImionaJERZY2005-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLC2002-07-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2002-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-07-07 do dziś
245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2008-07-07 do dziś
346 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2008-07-07 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-07-07 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-07-07 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-07 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-12 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-25 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-25 do dziś
1077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 10.07.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 25.07.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 10.07.2002 R.-31.12.2002 R.2005-08-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 DO DNIA 30.11.2004 data złożenia 18.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 DO DNIA 30.11.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 DO DNIA 30.11.20042005-09-27 do dziś
3data złożenia 21.12.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-01-17 do dziś
4data złożenia 23.11.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-01-09 do dziś
5data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
6data złożenia 28.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-09 do dziś
7data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
9data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
10data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
13data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
14data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18data złożenia 19.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-01-17 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-01-09 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-09 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-27 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-08-08 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-01-17 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-01-09 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-09 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-27 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 10.07.2002 R.-31.12.2002 R.2005-08-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-08-08 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-01-17 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-01-09 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-09 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów