SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. „ŻWIRKI I WIGURY”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000122360
Numer REGON: 271189711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-01-26
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/17532/22/782]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP2711897112002-07-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. „ŻWIRKI I WIGURY”2002-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 12982002-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2002-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica ŻWIRKI I WIGURY nr domu 87A kod pocztowy 44-122 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2012-04-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMZIW.PL2013-09-18 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMZIW.PL2013-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.06.1991 R. 12.12.2001 R. -ZMIENIONO PARAGRAFY 1-722002-07-29 do dziś
228.11.2003 R. -STATUT UCHYLONY W CAŁOŚCI OD PAR. 1 DO PAR. 80 -WPROWADZENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁDZIELNI2004-01-23 do dziś
316.02.2007 R. -UCHWALONO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU2007-05-22 do dziś
428.11.2007 R. -ZMIENIONO § 4 UST. 2 PKT „F”, WYKREŚLONO § 4 UST. 2 PKT „B”; W § 4 UST. 2 ZMIENIONO OZNACZENIE PUNKTÓW OD „C” DO „I” NA PUNKTY OD „B” DO „H”; UCHYLONO § 5 DO § 80; UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ OD § 5 DO § 902008-05-29 do dziś
530.06.2009 R. -ZMIANA: § 88 UST. 6; § 66 PKT 4; § 91; § 92; § 93; § 942009-10-30 do dziś
613.06.2011 R. -17.06.2011 R.; ZMIANA § 85 UST. 3 I § 86 UST. 12011-08-17 do dziś
725.06.2012 R. - UCHYLONO OD § 1 DO § 94 - CAŁOŚĆ STATUTU, UCHWALONO OD § 1 DO § 94 - CAŁOŚĆ NOWEGO STATUTU2012-10-17 do dziś
816.05.2013 R. ZMIENIONO NUMERACJĘ § 40 NA § 40 UST. 1 I JEGO TREŚĆ, § 49 UST. 6, § 85 UST. 1 I 2, § 90 UST. 3, § 16 UST. 1 DODANO: § 25 UST. 7(1), § 49 UST. 7, § 87 UST. 1 PKT 142013-09-18 do dziś
917.06.2014 R. - DODANO: § 3 Z INDEKSEM 1, SKREŚLONO: § 29 UST. 2; § 63 UST. 3, ZMIENIONO: BRZMIENIE TYTUŁU DZIAŁU 3; § 46 UST. 3; § 63 UST. 2; § 70 UST. 12014-09-26 do dziś
1019.06.2015 R. - ZMIANA: §85 UST.2 STATUTU2015-11-27 do dziś
1116.06.2016 R. - ZMIENIONO §§ 1-63, - USUNIĘTO §§ 64-652016-10-11 do dziś
1224.05.2018 R. - PRZYJĘCIE CAŁEGO STATUTU W NOWYM BRZMIENIU ZA WYJĄTKIEM ZMIANY §52 UST.3A I 3B2018-09-07 do dziś
1327.06.2019 R., DODANO: §55 UST.8 I UST.92019-09-10 do dziś
1408.09.2022 R. - ZMIENIONO: §53 UST.6 PKT A), §53 UST.7 STATUTU2022-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJCIECHOWSKA2023-01-26 do dziś
2. ImionaBARBARA EWA2023-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2023-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-26 do dziś
21. NazwiskoBUDNY2019-09-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-10 do dziś
31. NazwiskoDRACZYŃSKI2002-07-29 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ STANISŁAW2002-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSAK2022-10-24 do dziś
2. ImionaJACEK2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENBAYOUD2022-10-24 do dziś
2. ImionaALI2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPART2022-10-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK BURLIKOWSKA2022-10-24 do dziś
2. ImionaMARTA2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOWIECKI2022-10-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAFIL2022-10-24 do dziś
2. ImionaDANUTA2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaILCZUK2022-10-24 do dziś
2. ImionaMAREK2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
82. ImionaDAWID2018-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-29 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-29 do dziś
368 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-29 do dziś
468 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW2008-05-29 do dziś
568 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2008-05-29 do dziś
668 20 Z PROWADZENIE WYKONAWSTWA WŁASNEGO W ZAKRESIE REMONTÓW I KONSERWACJI2008-05-29 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW2008-05-29 do dziś
868 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I O INNYM PRZEZNACZENIU OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI2008-05-29 do dziś
993 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA2008-05-29 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 01.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-10-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 10.08.20052005-08-25 do dziś
5data złożenia 18.09.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-12-08 do dziś
6data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
9data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
10data złożenia 01.08.2010 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
11data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
12data złożenia 31.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
17data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
18data złożenia 30.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
21data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
21.01.2005 -31.12.20052006-12-08 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-20 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
31.01.2005 -31.12.20052006-12-08 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-28 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów