SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM” W PŁOCKU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000122258
Numer REGON: 001243615
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-09-23
Sygnatura akt[RDF/424383/22/762]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001243615 NIP 77400037722011-11-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM” W PŁOCKU2005-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RS XII 8112002-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2002-07-09 do dziś
2. Adresulica HARCERZA ANTOLKA GRADOWSKIEGO nr domu 9A kod pocztowy 09-402 poczta PŁOCK 2002-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.08.1995 R.2002-07-09 do dziś
220.11.2003 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2004-02-03 do dziś
310 MARCA 2005 R. -ZMIENIONO PAR. 1 UST. 1, PAR. 3 UST. 1, PAR. 10 UST. 1 LIT.B, PAR. 88 UST. 2, PAR. 88 UST. 3, PAR. 88 UST. 4, PAR. 95 UST. 1, PAR. 98 UST. 1, DODANO: PAR. 28 UST. 6, PAR. 99 UST. 4.2005-05-20 do dziś
430.06.2005 R.-ZMIENIONO: PAR. 10 UST. 1 LIT.B, DODANO: PAR. 90 UST. 4 PODPUNKT D, PAR. 95 UST. 42005-08-01 do dziś
530 CZERWCA 2006 R. ZMIENIONO: PAR. 9 UST. 1; PAR. 9 UST. 6; PAR. 10 UST. 1 PKT B, G, J, K, Ł, M; PAR. 11 UST. 5; PAR. 19 UST. 7; PAR. 21 UST. 2; PAR. 38; PAR. 39; PAR. 40 UST. 3; PAR. 41 UST. 5; PAR. 41 UST. 6; PAR. 42 PKT A; PAR. 50; PAR. 51 UST. 1; PAR. 51 UST. 2; PAR. 53; PAR. 54 UST. 5; PAR. 74 UST. 6; PAR. 75 UST. 1; PAR. 75 UST. 3; PAR. 83; PAR. 91 UST. 1 PKT I; PAR. 95 UST. 4; PAR. 110 UST. 2 PKT C DODANO: PAR. 10 UST. 2; PAR. 11 UST. 5A; PAR. 11 UST. 5B; PAR. 74 UST. 1A; PAR. 78 UST. 2A; PAR. 88 UST. 8; PAR. 90 LIT.D; PAR. 90 UST. 4A; PAR. 110 UST. 2 PKT E USUNIĘTO: PAR. 562006-10-23 do dziś
629 MAJA 2008 R. ZMIENIONO: PAR. 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, TYTUŁ ROZDZIAŁU 4 W CZEŚCI IV, PAR. 23 UST. 2, 24, 26, 27, DOTYCHCZASOWĄ CZĘŚĆ VI OZNACZA SIĘ JAKO ROZDZIAŁ 2 W CZĘŚCI V, PAR. 28, 29, 31, 33, 34, 37, 39, DOTYCHCZASOWY TYTUŁ CZĘŚCI VII OZNACZA SIĘ JAKO ROZDZIAŁ 3 W CZĘŚCI V, PAR. 52, 53, 54, 55, 57, 58, DOTYCHCZASOWY TYTUŁ CZĘŚCI VII OZNACZA SIĘ JAKO ROZDZIAŁ 4 W CZĘŚCI V, PAR. 62, 63, 64, 68, DOTYCHCZASOWA CZĘŚCI IX ZOSTAJE OZNACZONA JAKO CZĘŚĆ VI, PAR. 72, DOTYCHCZASOWĄ CZĘŚĆ X OZNACZA SIĘ JAKO CZĘŚĆ VII, PAT.74, 75, DOTYCHCZASOWĄ CZĘŚĆ XI OZNACZA SIĘ JAKO CZĘŚĆ VIII, PAR. 77, 79, 80, 81, 82, 86, 89,, 90, 91, 95, 97, 99, 104, DOTYCHCZASOWĄ CZĘŚĆ XIII OZNACZA SIĘ JAKO CZĘŚĆ X, PAR. 113, DOTYCHCZASOWĄ CZĘŚĆ XIV OZNACZA SIĘ JAKO CZĘŚĆ XI, DOTYCHCZASOWĄ CZĘŚĆ XV OZNACZA SIĘ JAKO CZĘŚĆ XII, PAR. 117, DODANO: PAR. 6 UST. 5, 114 UST. 4 I 5, 19 A, 20 PUNKT 5, 26A, 26B, 26C, 27A, 27B, 28 UST. 7-10, 31A, 34A, 41 UST. 7, 41A, 73 UST. 3, 74A, 86 PUNKT 15, 89 UST. 2A, 110 UST. 2 PUNKT F. USUNIĘTO: PAR. 4 UST. 2 PUNKT B, 28 UST. 5, 32, 38, 40, 41 UST. 2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 76, 88, 91 UST. 1 PUNKT F, 91 UST. 1 PUNKT M, 105, 106, 107, 110 UST. 3.2008-07-25 do dziś
714-05-2014, § 5, § 6 UST. 3, § 6 UST. 4, § 6 UST. 5 STATUTU SKREŚLA SIĘ TIRET 5, § 9 UST. 2, § 11 UST. 4, § 13 UST. 1, § 14 UST. 3, § 14 UST. 4, § 16 UST. 3, § 19 UST. 5, § 22 UST. 2 LIT. D, § 24 UST. 2, § 27 STATUTU, § 27A, SKREŚLA SIĘ § 27 B STATUTU, § 34 UST. 2, § 34A UST. 3, § 39 STATUTU SKREŚLA SIĘ UST. 3, § 55 UST. 2, § 57 STATUTU SKREŚLA SIĘ UST. 3, § 74A UST. 1 LIT. D, § 74A UST. 1 SKREŚLA SIĘ LIT. E, § 74A UST. 2, § 75 UST. 1, § 75 UST. 10, PO § 75 UST. 10 STATUTU DODAJE SIĘ § 75 UST. 10A, § 86 UST. 6, § 91 UST. 1 LIT. CL, § 98, § 110 UST. 2, § 104, § 112 UST. 3.2014-06-28 do dziś
805.05.2016R. - ZMIANA: PAR. 90 UST. 4, PAR. 95 UST. 4 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2016-06-06 do dziś
927.04.2017 R. ZMIANA § 4 UST. 1-4, § 5. SKREŚLA SIĘ § 6 UST. 1, § 110 UST. 2 LIT. D/, § 110 UST. 2 LIT. E/2017-06-12 do dziś
10UCHWAŁA NR 10/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 23.05.2018R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2018-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2002-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTEFAŃSKI2016-09-05 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2016-09-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-05 do dziś
21. NazwiskoCHOJNACKA2013-06-13 do dziś
2. ImionaKAROLINA2013-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-22 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-08-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-01 do dziś
41. NazwiskoMEJER2004-10-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FELIKS2004-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2004-10-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-05 do dziś
51. NazwiskoBRUDNICKA2004-08-20 do dziś
2. ImionaDANUTA ELŻBIETA2004-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-20 do dziś
61. NazwiskoBALSKI2002-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-09 do dziś
75. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-09 do dziś
82. ImionaJAN2002-07-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-07-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLELEŃ2018-10-02 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANTONI2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNOMSKA2018-10-02 do dziś
2. ImionaMARIA DANUTA2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROBEK2018-10-02 do dziś
2. ImionaANNA2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREBUS2016-10-28 do dziś
2. ImionaALINA ELŻBIETA2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻÓŁTOWSKI2015-12-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-06-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-06-12 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-06-12 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-06-12 do dziś
481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2017-06-12 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-06-12 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-06-12 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-06-12 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-12 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.10.2011 okres 01 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 R.2011-11-09 do dziś
2data złożenia 03.04.2012 okres 01 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2012-05-25 do dziś
3data złożenia 03.04.2012 okres 01 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2012-05-25 do dziś
4data złożenia 03.04.2012 okres 01 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2012-05-25 do dziś
5data złożenia 03.04.2012 okres 01 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2012-05-25 do dziś
6data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
7data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-13 do dziś
8data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
9data złożenia 08.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
10data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
11data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
12data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
13data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
14data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
15data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
16data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 R.2011-11-09 do dziś
201 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2012-05-25 do dziś
301 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2012-05-25 do dziś
401 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2012-05-25 do dziś
501 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2012-05-25 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 R.2011-11-09 do dziś
201 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2012-05-25 do dziś
301 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2012-05-25 do dziś
401 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2012-05-25 do dziś
501 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2012-05-25 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów