GS-HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000122172
Numer REGON: 191258049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2021-12-13
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/18650/21/791]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP1912580492002-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS-HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze 116682002-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica GOŁĘBIA nr domu 11 kod pocztowy 81-185 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2013-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128-11-1996 KN M.KUŹNICKIEJ W GDYNI REP. A 3850/1996 24-06-2002 KN D.KOCON W RUMI REP. A 3220/2002 05-07-2002 KN D.KOCON W RUMI REP. A 3432/2002 ZMIANA PAR. 5, 6 PKT 1, 12 PKT 2, \62002-07-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA MARCHLEWICZA W GDYNI, UL. STAROWIEJSKA 26/3, REP. A NR 2762/2005, ZMIANA PAR. 6 ORAZ PAR. 7;2005-12-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 26.01.2010 REP. A NUMER 781/2010 MACIEJ MARCHLEWICZ NOTARIUSZ W GDYNI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. STAROWIEJSKA 26/3, ZMIANA PAR. 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2010-04-08 do dziś
407.08.2012 R., REP. A NR 2883/2012, NOTARIUSZ ANNA TARASIUK BARBARA SKARBEK-SZAMIN ANNA TARASIUK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W GDYNI, ZM. PAR. 12 USTĘP 1 I PAR. 12 USTĘP 62012-09-14 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.10.2012 R., REPERTORIUM A NR 4032/2012, NOTARIUSZ ANNA TARASIUK, BARBARA SKARBEK-SZAMIN ANNA TARASIUK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W GDYNI PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 49/4, ZMIANA PAR. 6 I PAR. 72013-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTERPUMP PIPING GS S.R.L.2018-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.574 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.574.000,00 ZŁ2018-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4574000,00 ZŁ2013-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000000,00 PLN2005-12-12 do dziś
23524000,00 ZŁ2013-02-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUARIDO VILLA2021-12-13 do dziś
2. ImionaFERNANDO2021-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-13 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-06-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORRIAS2021-12-13 do dziś
2. ImionaSILVIO2021-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARKIEWICZ2018-06-28 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ZDZISŁAW2018-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-28 do dziś
56. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZECHOLIŃSKA LASAK2018-06-28 do dziś
2. ImionaIRENA HELENA2018-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-06-28 do dziś
21. NazwiskoBYCHOWSKI2021-12-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-12-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2010-04-08 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-04-08 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-04-08 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-04-08 do dziś
546 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-04-08 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-04-08 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-04-08 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-08 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-08 do dziś
1028 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2015-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 data złożenia 26.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.20012002-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 data złożenia 16.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.20022003-05-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-10 do dziś
5data złożenia 23.12.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-01-05 do dziś
6data złożenia 02.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-26 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
8data złożenia 10.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-24 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
10data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-18 do dziś
11data złożenia 28.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
12data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
14data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
15data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
16data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-05 do dziś
17data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
19data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
20data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-04-24 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-03-18 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052007-01-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-18 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052007-01-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-18 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów