„AQUA-GRUPA SBS” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000122163
Numer REGON: 970032173
Numer NIP: 9290053876
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-10-03
Sygnatura akt[RDF/434283/22/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 970032173 NIP 92900538762007-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA-GRUPA SBS” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 8162002-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2002-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE nr domu 25 kod pocztowy 65-124 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2008-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„AQUA -GRUPA SBS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LEGNICY2009-07-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2009-07-14 do dziś
3. Adresmiejscowość LEGNICA ulica CHOCIANOWSKA nr domu 11 kod pocztowy 59-213 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2009-07-14 do dziś
21. Firma oddziału„AQUA -GRUPA SBS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WOLSZTYNIE2009-07-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina WOLSZTYN miejscowość WOLSZTYN2009-07-14 do dziś
3. Adresmiejscowość WOLSZTYN ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 7 kod pocztowy 64-200 poczta WOLSZTYN kraj POLSKA 2009-07-14 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.01.1991 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W ZIELONEJ GÓRZE NOTARIUSZ JULITA ŻUKOWSKA REPERTORIUM A NR 94/1991 28.02.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE NOTARIUSZ ADRIANA MIŚKIEWICZ REPERTORIUM A NR 1365/2002 ZMIANA §4, \§6, \§8, \§11, \§13, \§162002-07-09 do dziś
213.09.2004 R. NOTARIUSZ ADRIANA MIŚKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUMA NR 6851/2004, ZMIANA: PAR. 42004-09-23 do dziś
309.02.2007, NOTARIUSZ ADRIANA MIŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 1230/2007 - ZMIENIONO TREŚĆ § § 2, 4, 9; DODANO DO § 11 PKT 42007-02-20 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.03.2008 R., NOTARIUSZ ADRIANA MIŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NUMER 2720/2008 ZMIANA: § 4 ORAZ § 16 UMOWY SPÓŁKI.2008-04-10 do dziś
523.06.2009 R., NOTARIUSZ ADRIANA MIŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A.NUMER 4062/2009 -ZMIANA § 4 UMOWY;2009-07-14 do dziś
615.11.2012 R. - ASESOR NOTARIALNY MARTA MIŚKIEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA ADRIANY MIŚKIEIWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM „A” NR 6744/2012 - DODANO § 7 A, § 8 A, - NADANO NOWE BRZMIENIE § 16.2012-12-03 do dziś
710.03.2016R. NOTARIUSZ ADRIANA MIŚKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A, NR 1583/2016 ZMIANA: PAR. 16 PKT 32016-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaADAM JAN2013-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000, - ZŁOTYCH2013-01-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFULARZ2004-09-23 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JERZY2013-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2020-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50500,00 PLN2002-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 PLN2002-07-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI SKUTKUJĄCYCH POWSTANIEM JEDNORAZOWEGO ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 50.000,00ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, POWYŻEJ TEJ KWOTY PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUPIN2013-09-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STANISŁAW2013-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFULARZ2013-09-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JERZY2013-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-09-04 do dziś
PREZES ZARZĄDU2021-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-04 do dziś
NIE2021-11-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFULARZ2002-07-09 do dziś
2. ImionaJERZY WŁADYSŁAW2002-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-07-14 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-07-14 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-07-14 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-07-14 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-07-14 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-07-14 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-07-14 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-07-14 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-07-14 do dziś
1046 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-05-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 21.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK -31.12.2004 ROK data złożenia 18.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK -31.12.2004 ROK2005-04-21 do dziś
4data złożenia 10.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-19 do dziś
5data złożenia 12.04.2006 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-07 do dziś
6data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
7data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-14 do dziś
8data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
9data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-16 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
15data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
19data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
20data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-06-16 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-19 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-07 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
401.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-14 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-16 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 ROK -31.12.2004 ROK2005-04-21 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-19 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-05-07 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
601.01.2008 R., -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-06-16 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów