SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁADA” W BIŁGORAJU

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000122151
Numer REGON: 000486391
Numer NIP: 9180000399
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2023-05-31
Sygnatura akt[RDF/492367/23/927]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004863912002-07-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁADA” W BIŁGORAJU2002-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU nr w rejestrze 16162002-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina BIŁGORAJ miejscowość BIŁGORAJ2002-07-18 do dziś
2. Adresulica 3 MAJA nr domu 40 kod pocztowy 23-400 poczta BIŁGORAJ 2002-07-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMLADA@POCZTA.ONET.PL2013-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 30.06.1995 R. ZMIANY: PARAGRAFY 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, PARAGARFY OD 10 DO 74, PARAGRAFY 75, 76, 77 UST. 6, PARAGRAFY OD 78 DO 89, PARAGRAF 90 UST. 1 PKT 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 I 22, PARAGRAFY OD 91 DO 96, PARAGRAF 97 UST. 1 I UST. 2, PARAGRAFY OD 98 DO 103, PARAGRAFY 107 I 108 ORAZ ROZDZIAŁY OD VI DO XVII WPROWADZONE UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 1/2002 Z DNIA 23.01.2002 R.2002-07-18 do dziś
227 CZERWCA 2003 R. -ZMIANY UJĘTE W TEKSCIE JEDNOLITYM I OBEJMUJĄ WSZYSTKIE PARAGRAFY.2003-08-27 do dziś
317 CZERWCA 2004 R -ZMIANY: § 10 UST. 6, § 31 UST. 3, § 130 UST. 3 I § 131.2004-07-23 do dziś
430 CZERWCA 2005 R. § 6 UST. 1, § 6 UST. 2, § 10 UST. 6, § 24 UST. 1, § 24 UST. 3, § 28 UST. 2, § 41 UST. 1 PKT 16, § 41 UST. 1 PKT 18, § 41 UST. 1 PKT 25, § 57 UST. 1 PKT 4, § 58, § 139 PKT 1, § 154 UST. 4, § 160 UST. 1 PKT 7.2005-08-10 do dziś
523 CZERWIEC 2006 R.- § 7 UST. 2, § 13 UST. 1 PKT 2, § 13 UST. 1 PKT 9, § 13 UST. 1 PKT 7, § 13 UST. 1 PKT 10, § 13 UST. 1 PKT 11, § 13 UST. 1 PKT 12, § 17 UST. 1, § 21, § 22, § 23, § 37 UST.1, § 37 UST. 2, § 41 UST. 1 PKT 10, § 41 UST. 1 PKT 12, § 42 UST. 1, § 47 UST. 2, § 53 UST. 1, § 55 UST. 3, § 56 UST. 3, § 75, § 77, § 79, § 129, § 130, § 131, § 133, § 151.2006-08-31 do dziś
630 LISTOPADA 2007 R.PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU.2008-02-18 do dziś
719.06.2008 R. -30.06.2008 R. -ZMIENIONO: § 40 UST. 1 I § 42 UST. 32008-07-28 do dziś
811.06-21.06.2012 R. ZMIANY § 10 UST. 5 ZDANIE DRUGIE, § 30 UST. 1, § 31 UST. 1, § 34 UST. 2 PKT B., § 42 UST. 2, § 45 UST. 3, § 136 UST. 4 DODANO: § 19 UST. 1 PKT 8, § 52 ZDANIE DRUGIE.2012-08-06 do dziś
921.05.2018 R., ZMIENIONE: §, § 2,7,8,9,10,11,13, 14,15,16,17,18,24,25,28 UST. 4, 40 UST. 1, 49 UST. 2, 63,65,66,67,68,75 UST. 2, 80,81,82,83,85 UST. 1, 89,104,105,107,117,123,124,136,137,142 DODANE: § 99 UST. 3 USUNIĘTE: §, § 12,19,20,21,22,27 UST. 3 ZDANIE DRUGIE, 30 UST. 1 ZDANIE DRUGIE, 69,86 UST. 1 ROZDZIAŁ I I § 92-93,106,120,125,131, UST. 22018-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBEŁŻEK2013-09-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDER HENRYK2013-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-19 do dziś
21. NazwiskoKAZIRÓD2006-05-30 do dziś
2. ImionaDANUTA2006-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-05-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-05-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-30 do dziś
31. NazwiskoSITARZ2003-01-31 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW EDWARD2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU-ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2022-07-18 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW LECH2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻBIKOWSKI2022-07-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYCHA2017-06-07 do dziś
2. ImionaRYSZARD HENRYK2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIEC2017-06-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WOJCIECH2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIESPODZIEWAŃSKI2017-06-07 do dziś
2. ImionaRYSZARD2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMBICKA DZIDO2019-06-28 do dziś
2. ImionaANNA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZYN2019-06-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JÓZEFA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKORSKI2022-07-18 do dziś
2. ImionaJACEK2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-18 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNIAK2022-07-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-07-08 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-08 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-08 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 24.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-08-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 25.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-31 do dziś
4data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
5data złożenia 12.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-05 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-26 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
12data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
13data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
14data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
15data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
16data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
17data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
18data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
19data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
20data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
21data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-05 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-08-27 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-05 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-26 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-05 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-08-27 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-05 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-26 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów