„ASTRONIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000122068
Numer REGON: 006217723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/3853/20/831]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0062177232002-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRONIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 220872002-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina BIESIEKIERZ miejscowość STARE BIELICE2003-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość STARE BIELICE ulica UL. PRZYJACIÓŁ nr domu 6 kod pocztowy 76-039 poczta BIESIEKIERZ kraj POLSKA 2020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.1990 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, REP. A I 6015/90; 20.12.2001 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTYNĘ KĘDRĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4966/2001, ZMIANA §§ 3, 7, 8, 9, 15, 25, TEKST JEDNOLITY UMOWY.2002-07-08 do dziś
212.08.2003 R., REP. A NR 4224/2003, KRYSTYNA KĘDRA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § § 3, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22 I 242003-09-10 do dziś
316 LUTY 2004 R., REP. „A” NUMER 956/2004 NOTARIUSZ W.DULLEK -K.N.W KOSZALINIE -DODANIE DO UMOWY SPÓŁKI PARAGRAFÓW: 26, 27, 28, 29, 30; 13 KWIECIEŃ 2004 R., REP. A 2520/2004, NOTARIUSZ W.DULLEK, KN W KOSZALINIE, ZMIANA PARAGRAFU 26 ORAZ PARAGRAF 27;2004-04-16 do dziś
427 WRZEŚNIA 2004 R. REPERTORIUM „A” NUMER 6386/2004, WALDEMAR DULLEK Z KN W KOSZALINIE, ZMIENIONO PAR. 8, 9, 14 UMOWY.2004-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁDOCH2013-05-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2013-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.750 ZŁ2013-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁDOCH2013-05-10 do dziś
2. ImionaROMUALDA JÓZEFA2013-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250 ZŁ2013-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, ZAŚ PROKURENT ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2003-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁDOCH2003-09-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2003-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2020-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2020-07-20 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 04.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-16 do dziś
4data złożenia 23.05.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
5data złożenia 21.06.2006 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-02 do dziś
7data złożenia 25.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-26 do dziś
8data złożenia 22.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-03-25 do dziś
9data złożenia 17.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-24 do dziś
10data złożenia 26.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-28 do dziś
11data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
12data złożenia 19.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-21 do dziś
13data złożenia 18.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
14data złożenia 08.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-10 do dziś
15data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-29 do dziś
16data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
17data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
18data złożenia 17.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-03-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-24 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-28 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-16 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-02 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-26 do dziś
801.01.2009 -31.12.2009 R.2010-03-25 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-24 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-28 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-21 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-10 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-29 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów