SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BISKUPIN”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000122050
Numer REGON: 000492664
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/500573/23/343]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004926642002-07-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BISKUPIN”2002-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze S 572002-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-07-09 do dziś
2. Adresulica JACKOWSKIEGO nr domu 57 kod pocztowy 51-665 poczta WROCŁAW 2002-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu12.06.1959 R. - STATUT 4.12.2001 R. NOWY TEKST STATUTU 8.06.2002 R. ZMIANA PAR. 4 UST. 2 PKT 62002-07-09 do dziś
231 MAJA 203 R. -ZMIENIONO: § 4, § 5, § 7 UST. 12, § 8 UST. 5, 6, § 11, § 13, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25 UST. 5, 6, § 26 UST. 1 PKT 1, UST. 5, § 27 UST. 2, § 28, § 29, § 35 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 37 UST. 3, § 40 UST. 2 PKT 4, § 46 DOTYCHCZASOWE USTĘPY 4 I 5 OTRZYMUJĄ NUMERY 5 I 6 I WPROWADZA SIĘ NOWY UST. 4, § 66 UST. 2 PKT 1; - DODANO: § 7 UST. 14, § 8 UST. 10, 11, 12, 13, 14, § 25 UST. 7, § 35 UST. 7, § 40 UST. 2 PKT 3, 4, 5, 6, 7, § 71 UST. 6, § 78 UST. 2, UST. 3; -SKREŚLONO: § 27 DOTYCHCZASOWEMU § 28 NADANO NUMER 27.2003-07-22 do dziś
33 CZERWCA 2006 R., -ZMIENONO: § 5 UST. 2, § 7, § 19 UST. 5, § 20 UST. 6, § 21, § 22, § 24 UST. 2, § 29 UST. 1 PKT 5, § 29 UST. 4, § 30 UST. 1, § 31 UST. 1, § 35 UST. 1, 7, § 37 UST. 4, 5, 6, § 10 UST. 1, § 41 UST. 1, § 42, § 46 UST. 3, § 51; -DODANO: § 10 UST. 4, § 19 UST. 9 I 10, § 35 UST. 1 (1), § 45 UST. 5, 6, § 46 UST. 4 (1).2006-09-07 do dziś
414.06.2008 -ZMIENIONO: § 7 UST. 2, § 8, § 10 UST. 1, 4, § 19, § 25, § 26, § 28, § 29, § 30 UST. 1, § 31, § 35, § 37 UST. 5, 6, § 40 UST. 2 PKT 4, § 42, § 44, § 45, § 48 I NADANO MU NUMERACJĘ § 47, § 49 I NADANO MU NUMERACJĘ § 48, § 50 UST. 3.4.5, § 51, § 52, § 56 UST. 3, § 57 UST. 2 PKT 2, § 58, § 59, § 65 UST. 4, § 66, § 74, § 76, § 78 UST. 1. DODANO: § 7 UST. 3, § 31 (1), § 31 (2), § 31 (3), § 38 PKT 5, § 41 UST. 2 PKT 7, 8, 9, § 49, § § 50 (1) -50 (8), § 55 UST. 3 I 4, § 79 SKREŚLONO: § 4 UST. 2 PKT 3, § 20, § 21 UST. 1 PKT 2, § 46, DOTYCHCZASOWY § 47 OTRZYMUJE NR 46, § 53, § 71, § 72, § 732008-10-10 do dziś
519.06.2010 R. -ZMIENIONO: W § 35 UST. 9 OZNACZONO PKT 1 I WPROWADZONO NOWY PKT 2 W § 37 UST. 5 OTRZYMAŁ NOWĄ TREŚĆ2011-01-21 do dziś
6ZMIANY STATUTU: § 44 UST. 3, 45 UST. 2, 48 UST. 1, 49 UST. 1-3, 50 UST. 2, 50 (1) UST. 1 I 2, 50 (2) UST. 1 PKT 1, 50 (5) UST. 6, 50 (7), 50 (8), 55 UST. 3, 60 UST. 2 -SKREŚLONO § 50 (5) UST. 11 I 12, § 79, -DODANO § 45 UST. 1 (1), 1 (2), 1 (3).2011-06-30 do dziś
7WALNE ZGROMADZENIE W 4 CZEŚCIACH: 21, 22, 23 I 24 MAJA 2013 R. ZMIANA § 10 UST. 1; § 45 SKREŚLA SIĘ USTĘPY 1(1), 1(2) I 1(3), W § 45 UST. 2 SKREŚLA SIĘ OSTATNIE ZDANIE I W TO MIEJSCE WPISUJE SIĘ NOWĄ TREŚĆ; ZMIANA § 48 UST. 1; ZMIANA § 49 UST. 1, 2 I 3; ZMIANA § 50 UST. 2 ZMIANA § 50(1) UST. 1 I 2; ZMIANA PIERWSZEGO ZDANIA § 50(2) UST. 1; ZMIANA § 50(7); ZMIANA § 50(8), ZMIANA § 60 UST. 2.2013-10-28 do dziś
818.11.2017 R. - ZMIENIONO § 5, § 11 UST. 1, 2, 3, § 13 UST. 1, 2, § 17 UST. 1, 3, § 19 UST. 4, § 25 UST. 1, 2, § 26 UST. 1 PKT 1-3, UST. 3, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 45 UST. 2, § 50(2) UST. 1 PKT 1 LIT. A, § 50(2) UST. 1 PKT 1 LIT. C, § 50 (2) UST. 1 PKT 2, § 50(5), § 76, DODANO § 11 UST. 7, § 36 UST. 6, § 74 UST. 2(1), USUNIĘTO: § 6, § 8 PKT 3, § 10 UST. 1, 2, 3, § 15, § 31(1), § 31(2), § 31(3), ROZDZIAL XI I § 38 - § 43, § 44 UST. 3, § 59 UST. 1 PKT 5.2018-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPUCHALSKI2016-02-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TADEUSZ2016-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2016-02-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-19 do dziś
21. NazwiskoNAJMOWICZ2002-07-09 do dziś
2. ImionaJAN2002-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-09 do dziś
31. NazwiskoNUCKOWSKI2002-07-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-07-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZUN2022-11-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2022-11-21 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSZKOWSKA2022-11-21 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZ2022-11-21 do dziś
2. ImionaDOBROSŁAWA2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŹDZIK2022-11-21 do dziś
2. ImionaLESZEK2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABAN2022-11-21 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKA2022-11-21 do dziś
2. ImionaJOLANTA2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOPA2022-11-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSA2022-11-21 do dziś
2. ImionaJERZY2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŁATAJKO2022-11-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKI2017-11-13 do dziś
2. ImionaROBERT2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKODEM2017-11-13 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoMAŁECKA2021-12-02 do dziś
2. ImionaMONIKA ŁUCJA2021-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-02 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM FUNKCJI KIEROWNIKA DZIAŁU SPRAW CZŁONKOWSKICH I ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELNI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W SPÓŁDZIELNI REGULAMINEM ORGANIZACYJNYM ORAZ DO PODPISYWANIA PISM A PONADTO DOSKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI OŚWIADCZEŃ WOLI - NA PODSTAWIE § 69 STATUTU.2021-12-02 do dziś
21. NazwiskoURBAŃSKA2023-04-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-24 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM FUNKCJI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W SPÓŁDZIELNI REGULAMINEM ORGANIZACYJNYM, ORAZ DO PRZEGLĄDANIA, ODBIORU KORESPONDENCJI, PODPISYWANIA PISM A PONADTO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI OŚWIADCZEŃ WOLI - NA PODSTAWIE § 69 STATUTU A TAKŻE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI Z WNIOSKAMI O INTERPRETACJĘ PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO, ZGODNIE Z ART. 137 § 3 ORDYNACJI PODATKOWEJ.2023-04-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-07-07 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-07-07 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-07 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-07 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-07-07 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 17.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 18.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
4data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-10 do dziś
7data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
8data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-21 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
10data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
11data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
13data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
15data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
16data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 29.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
19data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
21data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
401.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-10-10 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-21 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-10-10 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-21 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-12 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów