SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOMUNALNIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000121698
Numer REGON: 001077387
Numer NIP: 8960003533
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2022-10-24
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/27278/22/176]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001077387 NIP 89600035332007-08-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOMUNALNIK”2002-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S 5442002-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-07-04 do dziś
2. Adresulica PRĄDZYŃSKIEGO nr domu 30A kod pocztowy 50-433 poczta WROCŁAW 2002-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 2.12.1995 ORAZ 22.06.19962002-07-04 do dziś
226.06.2004 R. -PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU2004-07-26 do dziś
324.06.2006 R.: ZM. § 13 PKT 11 I 12, ZM. § 14 PRZEZ DODANIE UST. 2, UZUP. § 18 PRZEZ DODANIE UST. 6 DO 8, ZM. § 23, ZM. § 24 UST. 1 I DODANIE DO TEGO PARAGRAFU UST. 6, ZM. § 30, ZM. § 36 UST. 4, ZM. § 37 UST. 2, ZM. § 48, ZM. § 77 UST. 1, ZM. § 84 UST. 1 I 3, ZM. § 96 UST. 3, ZM. § 97 UST. 7 I ZM. JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH Z 7 DO 9 NA 8 DO 10, ZM. § 106 UST. 1 PKT 16, ZM. § 111, UZUP. § 117 O PKT 5.2006-08-16 do dziś
419.06.2010 R., UCHYLONO § 1 -§ 127, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY § 1 -§ 1142011-04-05 do dziś
519.05.2012 R., ZMIENIONO § 22, § 79 UST. 3 (1), § 91 UST. 1, § 92 UST. 6, § 92 UST. 6 (1), § 102 UST. 1 (1), § 102 UST. 2 (1) ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STAUTU.2012-06-13 do dziś
616.05.2014 R. ZMIANA: § 96 PKT. 4, SKREŚLONO: § 90 UST. 52014-06-05 do dziś
716.05.2014 R. ZMIANA § 96 PKT. 7 STATUTU.2014-07-15 do dziś
812.06.2015 R. - ZMIANA § 96 UST. 7; § 79 UST. 1; 97 UST. 1 PKT 18, § 97 UST. 3 ORAZ 98 UST. 62015-10-28 do dziś
917.06.2016 R. ZMIANA: §102 UST.12016-07-28 do dziś
1006.06.2018 R., UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU; 22.08.2018 R., ZMIANA: §5; §9; §12; §30; §40; §56; §75; §89; §90; §91; §95; WPROWADZONO ROZDZIAŁ XIV ORAZ PEŁNY OPIS USTAW, DO KTÓRYCH ODSYŁA STATUT.2018-10-05 do dziś
1111.08.2021 R., ZMIENIONO: §3, §9, §13, §77, §78, §90, §101;2021-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2018-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGLINKA2019-10-18 do dziś
2. ImionaKAROLINA2019-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-18 do dziś
21. NazwiskoPOGODA2019-01-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-03 do dziś
31. NazwiskoWALISZEK2014-05-14 do dziś
2. ImionaEWA HELENA2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-14 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZYŃSKA2022-10-24 do dziś
2. ImionaALICJA2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOGOWSKA2022-10-24 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMARNICKA2022-10-24 do dziś
2. ImionaANNA2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2021-10-07 do dziś
2. ImionaBOGDAN2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAGÓDKA2018-10-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PAWEŁ2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2018-10-05 do dziś
2. ImionaMAREK MIROSŁAW2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2018-10-05 do dziś
2. ImionaELEONORA2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-07-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-07-28 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 25.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-08 do dziś
5data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-16 do dziś
6data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
7data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
8data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-02-24 do dziś
9data złożenia 13.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-30 do dziś
10data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
11data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
12data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
13data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
14data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
15data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
16data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
17data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
18data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
21data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-30 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-02-24 do dziś
501.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
122009 ROK2011-04-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów