„NEL - DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000121572
Numer REGON: 351618290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2018-11-07
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/32734/18/462]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 351618290 NIP 67925625142011-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„NEL -DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 85072002-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ZAKOPIAŃSKA nr domu 72 kod pocztowy 30-418 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2006-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.03.1999 R., NOTARIUSZ WITOLD GAWIN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 1840/99 2. 25.04.2002 R., NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 2356/2002 ZMIENIONO: PAR. 8, 9, 6, 11, 16, 21, 22, 25, 29, 302002-07-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 28 CZERWCA 2003 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ I. ULMAN LEŚNIAK W KRAKOWIE, REP. A NR 1259/2003 -ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2003-07-30 do dziś
302.02.2009 R. REPERTORIUM A 608/2009. KANCELARIA NOTARIALNA KONRAD WYGONA W KRAKOWIE. ZMIENIONO: § 2, § 6, § 9, § 11, § 12, § 13, § 16, § 17, § 20, § 23, § 24, § 252009-02-27 do dziś
423.07.2018, REPERTORIUM A NR 5737/2018, NOATRIUSZ KONRAD WYGONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PL. NA GROBLACH 21 - ZMIENIONO § 6 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-05 do dziś
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2009-02-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2009-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.900 ZŁ2009-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLIBSKI2009-02-27 do dziś
2. ImionaJACEK2009-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.600 ZŁ2009-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-09 do dziś
50400,00 PLN2005-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD JEDNEJ DO PIĘCIU OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2002-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBEK2002-07-05 do dziś
2. ImionaJERZY ZBIGNIEW2002-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLIBSKI2009-02-27 do dziś
2. ImionaJACEK2009-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-02-27 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-02-27 do dziś
320 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-27 do dziś
420 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2018-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2018-11-07 do dziś
220 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2018-11-07 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2018-11-07 do dziś
446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2018-11-07 do dziś
553 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)2018-11-07 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 23.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-04-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 01.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-04-21 do dziś
4data złożenia 18.04.2006 okres 2005 ROK2006-04-27 do dziś
5data złożenia 02.04.2007 okres 2006 ROK2007-04-24 do dziś
6data złożenia 17.05.2008 okres 2007 ROK2008-06-03 do dziś
7data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-03 do dziś
8data złożenia 20.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-17 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 20102011-07-06 do dziś
10data złożenia 02.10.2013 okres 2011 R.2013-10-14 do dziś
11data złożenia 02.10.2013 okres 2012 R.2013-10-14 do dziś
12data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-07 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
14data złożenia 07.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
15data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-04-27 do dziś
22006 ROK2007-04-24 do dziś
32007 ROK2008-06-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-03 do dziś
52009 ROK2010-08-17 do dziś
620102011-07-06 do dziś
72011 R.2013-10-14 do dziś
82012 R.2013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-04-21 do dziś
32005 ROK2006-04-27 do dziś
42006 ROK2007-04-24 do dziś
52007 ROK2008-06-03 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-09-03 do dziś
72009 ROK2010-08-17 do dziś
820102011-07-06 do dziś
92011 R.2013-10-14 do dziś
102012 R.2013-10-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów