RULAND ENGINEERING&CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000121517
Numer REGON: 276912320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-03-15
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/3999/21/625]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP2769123202002-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRULAND ENGINEERING&CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 181272002-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2002-07-03 do dziś
2. Adresulica PODLESKA nr domu 51 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2002-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 14.07.2000 R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM KRZYSZTOFEM DYKACZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH PRZY UL. BUDOWLANEJ 59 (REP. A NR 4072/2000) AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11.06.2002 R. PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM DAROWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH PRZY UL. GROTA-ROWECKIEGO 44, ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 9, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 21 UMOWY SPÓŁKI (REP. A NR 3180/2002)2002-07-03 do dziś
213.09.2007 R. REP. A NR 6880/2007 NOTARIUSZ TOMASZ JANIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH 43-100 PRZY UL. S.GROTA-ROWECKIEGO 44 -ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2007-10-09 do dziś
319 GRUDNIA 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 3745/2008 PRZED NOTARIUSZEM BARTŁOMIEJEM NOWAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH PRZY UL. BUDOWLANYCH 59 ZMIENIONO PAR. 1-24, DODANO PAR. 25-36; AKT NOTARIALNY SPROSTOWANY W DNIU 15.01.2009 R. NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH UL. BUDOWLANYCH 59 REP. A NR 160/20092009-01-20 do dziś
421 GRUDNIA 2011 R. REP. A NR 9166/2011, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH -ZMIENIONO PAR. 7 UST. 12012-01-18 do dziś
525.11.2020 R., REP A NR 3398/2020, NOTARIUSZ DOMINIKA MICHALEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA, 43-100 TYCHY AL.BIELSKA 135C/21, ZMIENIONO: § 10 PKT 1; § 18 PKT 3; § 20 PKT 2; § 21 LIT.F); § 21 LIT.H); § 24 PKT 2; § 25 PKT 2; § 26 PKT 3; § 28; § 30; DODANO: W § 24 PO PKT 2 DODANO PKT 3; PO § DODANO § 30A2020-12-09 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 GRUDNIA 2020R. REPERTORIUM A NUMER 3830/2020, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOMINIKĘ MICHALEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH 43-100 AL. BIELSKA 135C/21 ZMIENIONO: §23 PKT 22021-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRULAND ENGINEERING & CONSULTING GMBH2007-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 436.800,00 ZŁ2021-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego436800,00 ZŁ2009-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z PROKURENTEM2020-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPLINSKI2021-01-15 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINKLER2021-01-15 do dziś
2. ImionaMAREK2021-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERGER2021-01-15 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2021-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLASKI2002-08-26 do dziś
2. ImionaEUGEN ERICH2002-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBOCK2021-01-15 do dziś
2. ImionaANDREAS2021-01-15 do dziś
21. NazwiskoKLEIN2021-01-15 do dziś
2. ImionaFLORIAN2021-01-15 do dziś
31. NazwiskoBLASKI2021-01-15 do dziś
2. ImionaEUGEN ERICH2021-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-01-20 do dziś
227 1 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-01-20 do dziś
328 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2009-01-20 do dziś
433 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-01-20 do dziś
546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2009-01-20 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-01-20 do dziś
762 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-01-20 do dziś
871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-01-20 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-01-18 do dziś
1028 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 25.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
6data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
8data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
9data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
10data złożenia 20.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-28 do dziś
11data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
12data złożenia 26.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
13data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
14data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
15data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
16data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
17data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
18data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-31 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
801.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-07-28 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów