„BUSINESS ARCHIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000121498
Numer REGON: 012308504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-09-14
Sygnatura akt[RDF/239252/20/766]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012308504 NIP 52219183832018-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS ARCHIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2002-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 482192002-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KRAKOWSKA nr domu 110/114 nr lokalu BUD.B-55 kod pocztowy 00-971 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-09-15 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.10.1996 R. NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7691/96 21.06.2002 R. SŁAWOMIR NAMIELSKI ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA MICORKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 4933/2002, ZMIANA: § 7 LIT. A I K, §§ 8, 9, 10 UST. 2 JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2002-07-04 do dziś
221.07.2017 R., REP. A NR 3257/2017, NOTARIUSZ AGATA BŁAŻKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §§ 8, 9, 10 UST. 2, 16 UST. 2 I 21 ORAZ § 7 LIT. A TIRET DRUGI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 PLN2003-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDYCH DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2002-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLUMERT2013-06-06 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2013-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2018-03-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-03-20 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-03-20 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-03-20 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-03-20 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-03-20 do dziś
669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2018-03-20 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-03-20 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 05.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 07.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-21 do dziś
3data złożenia 29.06.2004 okres 01.01.2003 -31.12.20032004-07-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-14 do dziś
5data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
9data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
10data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
11data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
15data złożenia 02.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032004-07-06 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 -31.12.20032004-07-06 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów