„INTER-STAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000121466
Numer REGON: 151637022
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-04-29
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/11258/18/118]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP1516370222002-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTER-STAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE nr w rejestrze 26012002-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2002-08-28 do dziś
2. Adresulica KUNCEWICZOWEJ nr domu 2 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA 2002-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14.10.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 26/1 NOTARIUSZ M.MARCINIAK, REPERT. A NR 5298/2000 ZMIANA UMOY-23.11.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 30, NOTARIUSZ TERESA ORGAŃSKA, REPERT. A NR 3756/2000 DOT. PAR. 8 UMOWY ZAŁOŻYCIELSKIEJ 26.07.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA W CZESTOCHOWIE, NOTARIUSZ MARIA MARCINIAK, REPERT. A NR 4852/2001 ZMIANA PAR. 4, 8 I 10 UMOWY SPÓŁKI2002-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘGIEL2002-08-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MATEUSZ2002-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 39 UDZIAŁÓ PO 00 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 3.900 ZŁ2002-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2002-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2002-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘGIEL2002-08-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MATEUSZ2002-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2002-08-28 do dziś
260 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2002-08-28 do dziś
360 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2002-08-28 do dziś
460 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-08-28 do dziś
565 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH2002-08-28 do dziś
665 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2002-08-28 do dziś
765 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-08-28 do dziś
867 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI2002-08-28 do dziś
967 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM2002-08-28 do dziś
1067 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-08-28 do dziś
1174 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-08-28 do dziś
1251 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-08-28 do dziś
1374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-08-28 do dziś
1474 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-08-28 do dziś
1574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-08-28 do dziś
1629 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2002-08-28 do dziś
1751 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2002-08-28 do dziś
1851 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-08-28 do dziś
1951 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-08-28 do dziś
2051 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-08-28 do dziś
2151 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-08-28 do dziś
2252 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-08-28 do dziś
2352 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 10.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-02-17 do dziś
2data złożenia 20.12.2006 okres 01.01.2002 -31.12.20022007-02-22 do dziś
3data złożenia 20.12.2006 okres 01.01.2003 - 31.12.20032007-02-22 do dziś
4data złożenia 20.12.2006 okres 01.01.2004 - 31.12.20042007-02-22 do dziś
5data złożenia 26.02.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-04-09 do dziś
6data złożenia 15.04.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-05-14 do dziś
7data złożenia 04.12.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-12-18 do dziś
8data złożenia 04.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-18 do dziś
9data złożenia 24.02.2012 okres 01.01.2009 -31.12.20092012-03-12 do dziś
10data złożenia 24.02.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-12 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-21 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-21 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-15 do dziś
14data złożenia 08.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2002 -31.12.20022007-02-22 do dziś
201.01.2003 - 31.12.20032007-02-22 do dziś
301.01.2004 - 31.12.20042007-02-22 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-04-09 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052008-05-14 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072009-12-18 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-12-18 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092012-03-12 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102012-03-12 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-21 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-21 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-15 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2002 -31.12.20022007-02-22 do dziś
201.01.2003 - 31.12.20032007-02-22 do dziś
301.01.2004 - 31.12.20042007-02-22 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-04-09 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052008-05-14 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072009-12-18 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-12-18 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092012-03-12 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102012-03-12 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-21 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-21 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-15 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 29.04.2019 R. SYGN. AKT CZ.XVII NS-REJ. 11258/18/118 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA PODMIOTU WPISANEGO DO REJESTRU BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 SIERPNIA 1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, 29.04.2019 2.2019-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów