„HESSEL FARM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000121446
Numer REGON: 191978401
Numer NIP: 5832784581
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-07-08
Sygnatura akt[RDF/312951/21/857]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 191978401 NIP 58327845812007-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HESSEL FARM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze 143692002-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina ŁAGIEWNIKI miejscowość OLESZNA2002-07-11 do dziś
2. Adresulica ŚLĘŻNA nr domu 20A kod pocztowy 58-214 poczta OLESZNA kraj POLSKA 2002-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 03.03.2000 R., TOMASZ BINKOWSKIASESOR NOTARIALNY ZASTĘPCA NOTARIUSZA ELŻBIETY GÓRECKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, UL. GRUNWALDZKA 87/91 NR LOKALU 6, REP. A NR 954/2000 2) 07.06.2002 R., NOTARIUSZ MGR BARBARA KORTA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 6/3, REP. A 2817/2002- PAR. 3, PAR. 6, PAR. 8 PAR. 12.2002-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 PLN2002-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU NIŻ JEDEN, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2018-08-20 do dziś
2. ImionaIRENA BOGUMIŁA2018-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoREIJNIERSE APPEL2002-07-11 do dziś
2. ImionaJOHANNA EVERDINA2002-07-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-07-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2011-01-27 do dziś
201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2021-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2021-04-12 do dziś
201 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2021-04-12 do dziś
301 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2021-04-12 do dziś
401 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2021-04-12 do dziś
546 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2021-04-12 do dziś
646 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2021-04-12 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-04-12 do dziś
877 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2021-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 17.05.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 01.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 17.05.2002 -31.12.2002 R.2003-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-09-21 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
8data złożenia 01.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
9data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
10data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
11data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
13data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
14data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
15data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
16data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
17data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
19data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-09-21 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 17.05.2002 -31.12.2002 R.2003-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
5OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-09-21 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów