SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMUNIKACJA

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000121428
Numer REGON: 000485813
Numer NIP: 6750007021
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-11-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/31446/22/194]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004858132003-01-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMUNIKACJA2003-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SAD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 154/A2003-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-01-17 do dziś
2. Adresulica WILEŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 31-413 poczta KRAKÓW 2003-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.06.1983 R. NOWY STATUT 16 STYCZNIA 2002 R. -UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2003-01-17 do dziś
2ZMIANĘ STATUTU UCHWALONO W DNIU 26 CZERWCA 2003 ROKU -ZMIANY DOTYCZĄ § 3 PKT 7, § 7 PKT 4, § 10 PKT 12, § 11 PKT 9, § 15 UST. 2 PKT 4 I 5, § 19 UST. 1, § 31-40, § 64-69, § 109 UST. 2 PKT 3 ORAZ TYTUŁ ROZDZIAŁU VIII, DODANO: W § 4 UST. 2 PKT 1 ZEZNACZKIEM 1, W § 11 PKT 10, 11, 12, W § 20 UST. 1 PKT 1 ZE ZNACZKIEM 1, W § 21 UST. 3, § 46 ZE ZNACZKIEM 1, § 51 ZE ZNACZKIEM 1 -51 ZE ZNACZKIEM 2, ORAZ W ROZDZIALE VII PODROZDZIAŁ C ZE ZNACZKIEM 1.2003-10-14 do dziś
329.06.2006 R. ZMIANY PARAGRAFÓW: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18[1], 19, 32, 34, 36, 40, 49, 51[1], 52, 55, 56, 60, 71[1], 71[2], 72, 76, 78, 83, 86, 88, 90, 106, 108, 109, 110[1], 110[2], 110[3], 112, 113. ZMIANA TYTUŁU ROZDZIAŁU XII, DODANIE ROZDZIAŁU XIV[1]. 29.06.2006 R. UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2006-09-29 do dziś
422.11.2007 R. -ZMIANA § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, § 10, § 11, § 12, § 15, § 16, § 19, § 20, § 21, § 29, § 31, § 32, § 37, § 45, § 52, § 53, § 55, § 57, § 59, § 60, § 63, § 67, § 68, § 70, § 71 (1), § 71 (2), § 72, § 73, § 75, § 76, § 77, § 78, § 82, § 83, § 84, § 85, § 90, § 91, § 94, § 108, § 109, DODANO § 16 (1), WYKREŚLONO § 24, § 25, § 33, § 39, § 41, § 42, § 43, § 44, § 51 (1), § 51 (2), § 54, § 64, § 65, § 66, § 69;2008-06-24 do dziś
521.06.2018R., ZMIANA § 1, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 16[1], § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 27, § 28, § 29, § 31, § 40, § 47, § 51, § 52, § 55, § 58, § 59, § 60, § 63, § 71[1], § 71[2], § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 82, § 83, § 85, § 86, § 87, § 92, § 94, § 95, § 97, § 99, § 101, § 106, § 107, § 109, § 110[2], § 112, § 113 STATUTU SKREŚLENIE § 34, § 49, § 57 STATUTU2019-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOPALIŃSKA SZOPA2009-01-06 do dziś
2. ImionaIZABELA EWA2009-01-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2009-01-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-06 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-17 do dziś
31. NazwiskoPAWŁOWSKA2003-01-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KRYSTYNA2003-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-06-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPKA2019-02-25 do dziś
2. ImionaKAROLINA ZUZANNA2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZKIEWICZ2015-12-04 do dziś
2. ImionaJANINA STEFANIA2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROWSKA2016-08-25 do dziś
2. ImionaLUDMIŁA MARIA2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI ORAZ STANOWIĄCYMI MIENIE JEJ CZŁONKÓW2015-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-12-04 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH2015-12-04 do dziś
368 10 Z NABYWANIE TERENÓW NA WŁASNOŚĆ I W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2015-12-04 do dziś
468 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-12-04 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI TYCH NIERUCHOMOŚCI2015-12-04 do dziś
641 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU (TJ. LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY)2015-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 23.01.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2003-01-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
6data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-12 do dziś
7data złożenia 08.08.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-05 do dziś
8data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
9data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
10data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
12data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-05 do dziś
13data złożenia 03.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-27 do dziś
14data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
16data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
17data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
20data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
21data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-12 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-05 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
501.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2003-01-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-12 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-09-05 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
701.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów