FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA DAN-WAWEX STANISŁAW DYRDA, DANUTA DYRDA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000121409
Numer REGON: 357128574
Numer NIP: 6811747196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-12-10
Sygnatura akt[RDF/363911/21/815]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA DAN-WAWEX STANISŁAW DYRDA, DANUTA DYRDA SPÓŁKA JAWNA2005-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina SIEPRAW miejscowość SIEPRAW2002-08-30 do dziś
2. Adresnr domu 777 kod pocztowy 32-447 poczta SIEPRAW kraj POLSKA 2002-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 31.01.2000 R. ORAZ ANEKS NR 1 Z DNIA 30.09.2001 R. ANEKS Z DNIA 14.08.2002 R.2002-08-30 do dziś
2-02.01.2003 R. -ANEKS NR 3 -ZMIANA § 32003-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-08-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZ USTAWY PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2002-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-PRODUKYJNO-USŁUGOWA DAN-WAWEX2002-08-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-08-30 do dziś
3. Numer w rejestrze371/902002-08-30 do dziś
5. Numer REGON3571285742002-08-30 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYRDA2002-08-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYRDA2002-08-30 do dziś
2. ImionaDANUTA BARBARA2002-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-08-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO2002-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYRDA2002-08-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYRDA2002-08-30 do dziś
2. ImionaDANUTA BARBARA2002-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 A HANDEL HURTOWY I DETALICZNY, IMPORT, EXPORT W ZAKRESIE WYROBÓW MEBLOWYCH, STOLARSKICH, ARTYKUŁY BUDOWLANE, SPOŻYWCZE, ODZIEŻOWE, PRZEMYSŁOWE, DRZEWNE2002-08-30 do dziś
251 70 A PRODUKCJA WYROBÓW W BRANŻY MEBLOWEJ, STOLARSKIEJ, DRZEWNEJ2002-08-30 do dziś
351 70 A USŁUGI W BRANŻY BUDOWLANEJ, MABLOWEJ, STOLARSKIEJ2002-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 07.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-10-28 do dziś
2data złożenia 25.09.2006 okres ROK 20052006-11-15 do dziś
3data złożenia 29.10.2007 okres 2006 R.2007-11-15 do dziś
4data złożenia 21.10.2008 okres ROK 20072008-11-05 do dziś
5data złożenia 09.09.2009 okres 2008 ROK2009-10-19 do dziś
6data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-04 do dziś
7data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-28 do dziś
8data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
9data złożenia 10.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-11-15 do dziś
22006 R.2007-11-15 do dziś
3ROK 20072008-11-05 do dziś
42008 ROK2009-10-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-07 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-08 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów