SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DONATA” W GLIWICACH

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000121369
Numer REGON: 273355705
Numer NIP: 9690922755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2024-01-03
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/18827/23/843]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP2733557052002-07-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DONATA” W GLIWICACH2002-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 14532002-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2002-07-09 do dziś
2. Adresulica ZYGMUNTOWSKA nr domu 84 kod pocztowy 44-113 poczta GLIWICE 2005-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.09.1996 R.2002-07-09 do dziś
216.10.2004 R. -ZMIENIONO CAŁY STATUT SPÓŁDZIELNI2004-11-24 do dziś
328.04.2005 R. ZMIENIONO PAR. 2; PAR. 36 UST. 1; PAR. 372005-08-12 do dziś
418.11.2005 R. -W PAR. 9 SKREŚLONO UST. 5, 6 I 7 WPISANO NOWY UST. 5; W PAR. 10 DODANO UST. 6^1; W PAR. 17 DODANO UST. 4; W PAR. 21 ZMIENIONO UST. 1; W PAR. 22 DOPISANOUST. 5; W PAR. 24 ZMIENIONO UST. 1; W PAR. 26 DODANO UST. 7, UST. 8, UST. 9, UST. 10; DODANO PAR. 42^1; W PAR. 81 DOPISANO UST. 10; W PAR. 99 ZMIENIONO UST. 2; W PAR. 100 ZMIENIONO W UST. 1 PPKT 5; W PAR. 101 ZMIENIONO W UST. 1 PPKT 1 ORAZ PPKT 2; W PAR. 105 ZMIENIONO W UST. 1 PPKT 52005-12-28 do dziś
511.05.2007 R. ZMIENIONO: PAR. 25 PKT 62007-08-27 do dziś
623.11.2007 R. ZMIENIONO CAŁĄ TREŚĆ STATUTU2008-01-10 do dziś
728.05.2010 R. -ZMIANA § 6 PKT 1 I § 77 PKT 12010-09-30 do dziś
824.11.2011 R. -ZMIANA § 412011-12-14 do dziś
928.05.2015 R. - ZMIANA: §9 PKT 4 I 5; §21 PKT 2; §35 PKT 1; §39 PKT 9; §89; §1232015-07-13 do dziś
1023.05.2017 R. ZMIENIA SIĘ § 7 UST. 1, § 7 UST. 3, § 7 UST. 4, § 10 PKT 4, § 10 PKT 6, § 10 PKT 7, UCHYLA SIĘ § 10 PKT 8, ZMIENIA SIĘ § 10 PKT 12, W § 10 PO PKT 18 DODAJE SIĘ PKT 19, ZMIENIA SIĘ § 17 UST. 4, UCHYLA SIĘ § 43 UST. 6, ZMIENIA SIĘ § 63 UST. 1 I 2, ZMIENIA SIĘ § 65, ZMIENIA SIĘ § 71 UST. 2, ZMIENIA SIĘ § 75, ZMIENIA SIĘ § 90 UST. 1, § 91 UST. 1, § 91 UST. 2, § 91 UST. 3, ZMIENIA SIĘ § 105, § 112, § 117.2017-07-10 do dziś
1117.05.2018R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2018-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAMIENIAK2019-01-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS.TECHNICZNYCH2019-01-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-23 do dziś
21. NazwiskoSZMAJNTA2016-02-03 do dziś
2. ImionaBARBARA2016-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. EKONOMICZNYCH-GŁÓWNY KSIĘGOWY2016-02-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-03 do dziś
31. NazwiskoGRZYWNOWICZ2005-08-12 do dziś
2. ImionaROMAN2005-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-08-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-12 do dziś
41. NazwiskoPOKRYSZKA2002-07-09 do dziś
2. ImionaCEZARY2002-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-09 do dziś
51. NazwiskoGRZYWNOWICZ2002-07-09 do dziś
2. ImionaROMAN2002-07-09 do dziś
3. Numer PESEL530209186312002-07-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-07-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2024-01-03 do dziś
2. ImionaANNA2024-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYŻ2024-01-03 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JAN2024-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAJEWICZ2024-01-03 do dziś
2. ImionaBEATA2024-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIELEWSKA2024-01-03 do dziś
2. ImionaRENATA2024-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEMPEL2024-01-03 do dziś
2. ImionaLESZEK2024-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-03 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNOBIS2020-12-18 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MAŁGORZATA2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIESZEK2020-12-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-05 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-05 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-03-05 do dziś
536 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2015-03-05 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-05 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-05 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-05 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-05 do dziś
1081 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 03.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 06.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.06.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-12 do dziś
5data złożenia 17.05.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-06-01 do dziś
6data złożenia 24.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-27 do dziś
7data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
8data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
9data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
10data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
11data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
12data złożenia 20.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
13data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
14data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
15data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
16data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
17data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
18data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
19data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
20data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
21data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
22data złożenia 23.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-23 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-06-01 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
12okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-11-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-26 do dziś
21.01.2005 -31.12.20052006-06-01 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów