„A PLUS W” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000121368
Numer REGON: 630180767
Numer NIP: 7820071497
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[RDF/388949/22/656]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP6301807672002-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A PLUS W” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 83912002-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-07-10 do dziś
2. Adresulica LUBELSKA nr domu 7 kod pocztowy 61 -321 poczta POZNAŃ 17 kraj POLSKA 2002-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-29.09.1993 R., NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 3701/1993, -05.10.1993 R., nr REP. A 3884/93, NOTARIUSZ M. KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 2, -24.05.2002 R., NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 4362/2002, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 6, 7, 11.2002-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2002-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1320000,00 PLN2002-07-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY -REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.2002-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIESLING2010-06-15 do dziś
2. ImionaROMUALD2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoANDRZEJEWSKI2010-06-15 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ MARIAN2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-06-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-06-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 40 SPEDYCJA2002-07-10 do dziś
263 40 DZIAŁALNOŚĆ INNYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-07-10 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH I DZIERŻAWIONYCH2002-07-10 do dziś
471 33 Z WYNAJEM MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, ŁĄCZNIE ZE SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM2002-07-10 do dziś
574 83 Z TŁUMACZENIA I USŁUGI SEKRETARSKIE2002-07-10 do dziś
674 40 Z REKLAMA2002-07-10 do dziś
767 13 Z KUPNO I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH, A TAKŻE POŚREDNICTWO W KUPNIE I SPRZEDAŻY TYCH WARTOŚCI2002-07-10 do dziś
850 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-07-10 do dziś
974 12 Z RACHUNKOWOŚĆ, KSIĘGOWOŚĆ I KONTROLA KSIĄG2002-07-10 do dziś
1072 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA I DOSTARCZANIA OPROGRAMOWANIA2002-07-10 do dziś
1172 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-07-10 do dziś
1260 24 TRANSPORT DROGOWY KRAJOWY I ZAGRANICZNY2002-07-10 do dziś
1372 40 Z GROMADZENIE, PRZECHOWYWANIE I DOSTĘP DO BAZ DANYCH2002-07-10 do dziś
1474 14 DORADZTWO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM INTERESÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI PLANOWANIA, ORGANIZACJI PRACY, ORGANIZOWANIA OBIEGU INFORMACJI2002-07-10 do dziś
1563 40 PROWADZENIE AGENCJI CELNEJ2002-07-10 do dziś
1652 63 Z SPRZEDAŻ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY DRUKÓW STOSOWANYCH PRZED ORGANAMI CELNYMI I ZNAKÓW OPŁATY SKARBOWEJ2002-07-10 do dziś
1767 20 Z POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE2002-07-10 do dziś
1850 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW W WYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEWOZOWEJ2002-07-10 do dziś
1963 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2002-07-10 do dziś
2063 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-07-10 do dziś
2163 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA DLA TRANSPORTU LĄDOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PARKINGAMI, GARAŻAMI, KONSERWACJĄ I DROBNYMI NAPRAWAMI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO INNEGO NIŻ SAMOCHODY2002-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. -DO 31.12.2002 R.2003-05-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-04-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 30.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-10-24 do dziś
4data złożenia 06.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-28 do dziś
5data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-05 do dziś
6data złożenia 18.04.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-05-16 do dziś
7data złożenia 30.03.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-02 do dziś
8data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-12 do dziś
9data złożenia 03.05.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-03 do dziś
10data złożenia 03.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-03 do dziś
11data złożenia 03.05.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-05-03 do dziś
12data złożenia 03.05.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-05-03 do dziś
13data złożenia 03.05.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-05-03 do dziś
14data złożenia 03.05.2021 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-05-03 do dziś
15data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-05 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-05-16 do dziś
401.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-05-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-04-21 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-10-24 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-28 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-05 do dziś
6OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-05-16 do dziś
701.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-02 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-04-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów