PRZEDSIĘBIORSTWO SPERANDA - 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000121179
Numer REGON: 592175028
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2020-02-27
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/25026/19/445]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO SPERANDA - 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKOWSKI gmina WOLA KRZYSZTOPORSKA miejscowość WOLA KRZYSZTOPORSKA2002-07-03 do dziś
2. Adresulica FABRYCZNA nr domu 1 kod pocztowy 97-371 poczta WOLA KRZYSZTOPORSKA kraj POLSKA 2002-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.03.2002 R. NOTARIUSZ JANINA SITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BEŁCHATOWIE, REP. A NR 441/20022002-07-03 do dziś
221.03.2003 R. REP. A NR 619/2003, NOTARIUSZ JANINA SITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BEŁCHATOWIE ZMIENIONO PARAGRAFY: §18 UST. 2, § 21 UST. 1, § 22 UST. 1, § 31 UST. 2, UST. 3.2003-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELIASZ2004-07-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ REMIGIUSZ2004-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ2004-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASIK2004-07-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ CEZARY2004-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000 ZŁ2004-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego550000,00 PLN2003-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-07-03 do dziś
225 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-07-03 do dziś
350 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-07-03 do dziś
451 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-07-03 do dziś
551 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2002-07-03 do dziś
651 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-07-03 do dziś
751 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-07-03 do dziś
851 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-07-03 do dziś
951 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-07-03 do dziś
1051 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-07-03 do dziś
1152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-07-03 do dziś
1224 13 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2002-07-03 do dziś
1352 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-03 do dziś
1460 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2002-07-03 do dziś
1560 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-07-03 do dziś
1637 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2002-07-03 do dziś
1737 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2002-07-03 do dziś
1890 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-07-03 do dziś
1990 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2002-07-03 do dziś
2045 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2002-07-03 do dziś
2145 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2002-07-03 do dziś
2245 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-07-03 do dziś
2324 14 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2002-07-03 do dziś
2445 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-07-03 do dziś
2545 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-07-03 do dziś
2671 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-07-03 do dziś
2770 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-03 do dziś
2828 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-07-03 do dziś
2928 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-07-03 do dziś
3028 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-07-03 do dziś
3128 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2002-07-03 do dziś
3228 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA2002-07-03 do dziś
3329 56 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-07-03 do dziś
3424 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW SZTUCZNYCH I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2002-07-03 do dziś
3529 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2002-07-03 do dziś
3640 10 A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2002-07-03 do dziś
3740 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2002-07-03 do dziś
3840 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2002-07-03 do dziś
3973 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH2002-07-03 do dziś
4073 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2002-07-03 do dziś
4173 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2002-07-03 do dziś
4236 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-03 do dziś
4393 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-03 do dziś
4424 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH2002-07-03 do dziś
4524 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-03 do dziś
4625 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-07-03 do dziś
4725 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-07-03 do dziś
4825 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 16.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 21.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
4data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGASIK2011-12-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-13 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, KRS 18581/11/053, DLA PRZEPROWADZENIA KONTROLI PODATKOWEJ2012-01-03 do dziś
6. Data powołania kuratora21.10.20112012-01-03 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji14.04.2014R. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ KRS SYGN. AKT XX NS REJ. KRS 25731/13/4502015-06-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2015-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoELIASZ2015-06-22 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ JÓZEF2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-22 do dziś
21. NazwiskoELIASZ2015-06-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ REMIGIUSZ2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE SPÓŁKI BEZ PRZEPROWADZENIA LIKWIDACJI NA PODSTAWIE ART. 25 D USTĘP 1 USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM Z DNIA 20.08.2007 ROKU (DZ.U. 2017.700), POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI Z DNIA 26 LUTEGO 2020 R. SYGN. AKT LD.XX NS-REJ. KRS 25026/19/445, 26.02.20202020-02-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów